LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 92

Máy chủ tìm kiếm : 10

Khách viếng thăm : 82


Hôm nayHôm nay : 11629

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 323321

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18511612

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Kết quả họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang trong 6 tháng đầu năm 2018

Thứ năm - 19/07/2018 21:42
Thực hiện Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đã tập trung thực hiện những hoạt động trọng tâm sau:
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 5

Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 5

Về hoạt động xây dựng pháp luật: Căn cứ vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, Đoàn ĐBQH đã xây dựng kế hoạch để các ĐBQH tiến hành các hoạt động thu thập ý kiến làm cơ sở cho việc thảo luật, xây dựng pháp luật. Các hình thức tiến hành ngày càng sáng tạo và mang tính chuyên gia sâu.

Trong số 12 dự án luật thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan chủ động ban hành kế hoạch và tổ chức 04 hội nghị lấy ý kiến đóng góp tham gia vào các dự thảo luật (trong đó có 01 hội nghị TXCT chuyên đề về lĩnh vực giáo dục đào tạo, gắn với lấy ý kiến tham gia vào 03 dự án luật). Các cuộc hội nghị, hội thảo, Đoàn ĐBQH đều phân công đại biểu Quốc hội tham gia chủ trì gắn với chuyên ngành đào tạo và lĩnh vực công tác. Các thành phần mời dự đều gắn với tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp đến phạm vi điều chỉnh của luật sau khi ban hành. Vì vậy kết quả của các cuộc hội nghị, hội thảo rất có ý nghĩa trong công tác xây dựng pháp luật. Sau khi tổ chức các hoạt động lấy ý kiến, Đoàn ĐBQH tổng hợp báo cáo UBTVQH, đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan để gửi đến các đại biểu Quốc hội trong Đoàn làm cơ sở tham gia thảo luận tại kỳ họp.

Về hoạt động giám sát, khảo sát: Từ Kỳ họp thứ 4 đến Kỳ họp thứ 5, Đoàn ĐBQH đã tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn trên địa bàn tỉnh. Cử các ĐBQH trong Đoàn phối hợp tham gia với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội khi có yêu cầu, cụ thể: Đoàn ĐBQH tổ chức giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang” theo yêu cầu của UBTVQH; Khảo sát “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010- 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang”; Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013 – 2017”; Đoàn ĐBQH đã phối hợp với Hội đồng dân tộc của Quốc hội khảo sát “Tình hình Trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”; Phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tình hình thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh”.

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất nội dung giám sát năm 2019 báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, với nội dung: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; việc thực hiện chính sách, pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số; về tăng năng suất lao động.

Thực hiện chức năng tái giám sát, Đoàn ĐBQH đã theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát về đầu tư xây dựng, vận hành các công trình thủy điện và về an toàn thực phẩm; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp thông tin, báo cáo về những vấn đề mà Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri: Đoàn ĐBQH đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ ở địa phương tổ chức, bảo đảm các điều kiện để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Cụ thể, trước và sau Kỳ họp thứ năm, Đoàn đã tổ chức tiếp xúc cử tri được 18 điểm xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, 01 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề trực tuyến về chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi gắn với lấy ý kiến tham gia xây dựng luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thể dục thể thao); 01 cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5 với 195 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; đã tiếp thu tổng hợp 8 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương; chuyển các ý kiến đến Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành của tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

Trong quá trình tiếp xúc cử tri, Đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và Quốc hội trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu, đồng thời tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, đồng thời qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các ĐBQH phổ biến và vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật và chính sách của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Đoàn ĐBQH đã Ban hành 11 văn bản thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Về hoạt động tiếp công dân: Đoàn ĐBQH đã thông báo lịch tiếp công dân của các vị ĐBQH trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH phân công chuyên viên và thông báo với các vị ĐBQH bố trí, sắp xếp công việc để trực tiếp công dân khi có công dân yêu cầu. Từ đầu năm 2018, Đoàn ĐBQH đã tiếp nhận 47 đơn thư, đã chỉ đạo tham mưu giải quyết 05 đơn, trong đó đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết báo cáo kết quả giải quyết 01 đơn, xếp lưu theo dõi 42 đơn thư (đơn của công dân ngoài tỉnh gửi Đoàn ĐBQH); đến nay đã nhận được kết quả giải quyết 04 đơn, còn 01 đơn trong thời hạn xem xét giải quyết.

 Một số hoạt động khác: Đoàn ĐBQH đã báo cáo với Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH và ĐBQH theo định kỳ đúng quy định. Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Đoàn ĐBQH; báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ giám sát năm 2018; văn bản đề xuất nội dung giám sát năm 2019; báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017, báo cáo thực hiện chế độ tự chủ 2017... trong 6 tháng đầu năm 2018 các vị ĐBQH trong Đoàn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đại biểu theo quy định với tinh thần chủ động, sáng tạo trong các hoạt động, công tác.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2018 các hoạt động của Đoàn ĐBQH và các vị ĐBQH đều tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Nhiều hoạt động của Đoàn tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo, hiệu quả cao. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được mở rộng, các nguyện vọng kiến nghị của cử tri được tiếp thu và chuyển đến cơ quan giải quyết kịp thời. Hoạt động xây dựng pháp luật của các ĐBQH ngày càng mang tính chuyên gia cao, trên cơ sở từ các hoạt động mà Đoàn đã tổ chức. Hoạt động giám sát  ngoài  tổ chức theo chỉ đạo và tham gia cùng Quốc hội, Đoàn đã chủ động lựa chọn vấn đề phù hợp và đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của địa phương. Công tác đảm bảo về điều kiện hoạt động cho ĐBQH kịp thời, theo đúng quy định.
                                                                                Thu Hiền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com