LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 66

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 63


Hôm nayHôm nay : 7014

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 474174

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17399703

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Thành phố Hà Giang triển khai thực hiện tốt các bước cho cuộc bầu cử

Chủ nhật - 09/05/2021 19:33
Tháng năm lịch sử, Đảng và nhân dân đang hướng về ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu và cũng trong những ngày này, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang lại cùng cả nước chuẩn bị cho ngày hội non sông, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Giang

Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Giang

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết tán thành lấy ngày 23-5-2021 là ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Một sự kiện chính trị quan trọng để toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ngay sau khi có các chỉ thị, nghị quyết và văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, Đảng bộ thành phố Hà Giang đã thành lập ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử của thành phố, để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Giang theo đúng các quy trình của pháp luật. Uỷ ban bầu cử cũng thành lập các Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban nội dung và hậu cần; Tiểu ban tuyên truyền và Tổ giúp việc Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử và phân công các thành viên trong Uỷ ban bầu cử cụ thể và chi tiết.

Sau phiên họp thứ nhất của Uỷ ban bầu cử thành phố Hà Giang, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn thành phố Hà Giang được coi là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng của thành phố Hà Giang năm 2021. Để cuộc bầu cử diễn ra theo đúng luật định, các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng hệ thống chính trị của thành phố đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ bầu cử, đúng với các quy định của pháp luật.

Phiên họp thứ 2, Uỷ ban bầu cử thành phố đã triển khai hướng dẫn về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, để làm cơ sở chuẩn bị tốt cho hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Giang đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thông qua danh sách sơ bộ những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thảo luận, điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng phân bổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ 90 đại biểu giới thiệu ban đầu, điều chỉnh giảm xuống còn 65 đại biểu; trong đó đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tái cử từ 17 đại biểu xuống 16 đại biểu chiếm 53,3%; đại biểu nữ 09 đại biểu điều chỉnh tăng là 10 đại biểu chiếm 30%. 

Phiên họp thứ 3 của Uỷ ban bầu cử thành phố đã nghe các tiểu ban, các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác rà soát, tiến độ thực hiện công tác bầu cử và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố; Uỷ ban bầu cử thành phố cũng thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Uỷ ban bầu cử thành phố tiếp tục chỉ đạo các tiểu ban, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các bước giới thiệu người ứng cử, hiệp thương cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng quy trình của pháp luật.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 30 đại biểu; trong đó, Cơ quan Đảng 7 người; khối chính quyền 5 người; lực lượng vũ trang 2 người; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 5 người; đơn vị sự nghiệp 1 người; xã, phường 8 người; doanh nghiệp 02 người.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thảo luận, thống nhất thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và biểu quyết danh sách 65 ứng cử đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Cùng với đó, phiên họp thứ 4 của Uỷ ban bầu cử Thành phố đã thành lập 8 đơn vị bầu cử, 55 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố; các xã, phường cũng thành lập 51 tổ bầu cử tại các điểm bỏ phiếu; 4 tổ bầu cử tại các điểm bỏ phiếu của các đơn vị vũ trang do chỉ huy các đơn vị thành lập.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các xã, phường đã tổ chức được 94 hội nghị với gần 10 nghìn cử tri tham dự, để nghe tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Qua các hội nghị, cử tri nơi có các ứng cử viên Hội đồng nhân dân các cấp cư trú, đều tín nhiệm cao với trình độ, năng lực công tác và những phẩm chất để tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thật sự xứng đáng với kỳ vọng của cử tri. Đến ngày 28/3/2021, thành phố Hà Giang có 65 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; 359 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, phường. Qua lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tất cả 518 ứng cử viên đều được cử tri nhất trí, tín nhiệm để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để chuẩn bị tốt cho hội nghị hiệp thương lần 3, ban chỉ đạo bầu cử của thành phố đã họp để triển khai các nhiệm vụ, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong toàn đảng bộ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, đẩy mạnh các đợt cao điểm tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn thành phố Hà Giang; triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử.

Thành phố cũng tiến hành bọc mới hàng chục cụm tranh và biển tường; trang trí các cụm pano hình ảnh cổ động về cuộc bầu cử; cờ hoa, băng zôn được trang hoàng trên các tuyến phố. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được tăng cường, nhân dân được nghe phổ biến, tuyên truyền về Luật Bầu cử, để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử. Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các xã, phường tiếp tục thẩm định lý lịch các ứng cử viên, hoàn thiện các bước hiệp thương theo quy định.

 Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã biểu quyết nhất trí lựa chọn, lập danh sách chính thức 49 người ứng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, về giới tính có 29 nam, chiếm 59,2%; 20 nữ, chiếm 40,8%; về trình độ chuyên môn 100% đều có trình độ Đại học; thành phần dân tộc có 12 người, chiếm 24,4%; người dưới 40 tuổi có 15 người, chiếm 30,6 %. Các ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, đã được phân bổ và niêm yết ở 8 đơn vị bầu cử. Giúp cho nhân dân thuận tiện nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng các tiêu chuẩn của các ứng cử viên đang có. Từ đó, mỗi cử tri sẽ làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất vào các cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân ở các cấp.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Trước đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này, đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang đã và đang ra sức thi đua hoàn thành tốt các công việc, các công trình chào mừng cuộc bầu cử. Đồng thời, cũng thể hiện rõ quyết tâm đảm bảo đúng tiến độ, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định; lựa chọn những đại biểu có chất lượng, cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm. Đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương. Góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong thời kỳ mới.
                                                 Tiến Quân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com