LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 92

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 91


Hôm nayHôm nay : 16461

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 485324

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18673615

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện Quản Bạ

Thứ tư - 06/11/2019 04:22
Nâng cao chất lượng phiên giải trình là một trong những hoạt động hiệu quả, thiết thực nhất, được Thường trực HĐND huyện Quản Bạ thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Qua đó đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, đồng thời qua phiên giải trình đã tập trung, làm rõ những vấn đề cấp bách, nổi cộm, bức xúc trên địa bàn được nhân dân và dư luận quan tâm, góp phần giúp các đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Toàn cảnh Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Quản Bạ

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Quản Bạ

Theo quy định tại Điều 72 của Luật hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, việc tổ chức phiên giải trình là một hình thức hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân. Giải trình là việc Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu các thành viên của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và cá nhân có liên quan giải trình các vấn đề mà Thường trực Hội đồng nhân dân quan tâm. Việc tổ chức giải trình, nội dung, kế hoạch tổ chức giải trình và người được yêu cầu giải trình do Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định. Người được yêu cầu giải trình có trách nhiệm báo cáo phiên họp của Thường trực HĐND huyện. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện Quản Bạ đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, trong đó có việc duy trì phiên họp Thường trực HĐND hằng tháng. Kết quả, Thường trực HĐND huyện Quản Bạ đã tổ chức được trên 30 phiên họp, tại các phiên họp Thường trực HĐND huyện đã xem xét đánh giá kết quả hoạt động hàng tháng và triển khai, định hướng hoạt động của tháng tiếp theo, xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh do UBND trình giữa hai kỳ họp. Đặc biệt, một trong những nội dung được Thường trực HĐND huyện quan tâm đó là hoạt động giải trình về các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân được phát hiện qua giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện. Trong các phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã có 3 phiên giải trình với 3 nội dung, gồm: Công tác quản lý, mua bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nói chung và thuốc trừ cỏ nói riêng trên địa bàn huyện Quản Bạ; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc triển khai thực hiện trồng rừng theo chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 – 2020.

Việc chuẩn bị các nội dung giải trình là hết sức quan trọng, quyết định đến chất lượng của phiên giải trình, do đó Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND trên cơ sở kết quả giám sát, khảo sát hoặc qua Hội nghị tiếp xúc cử tri và qua các kênh thông tin khác… Để xem xét, lựa chọn các vấn đề nóng, phức tạp, các vấn đề có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân được đông đảo cử tri quan tâm để yêu cầu UBND huyện, các ngành, đơn vị liên quan giải trình. Khi đã lựa chọn được vấn đề giải trình, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Văn phòng xây dựng kế hoạch tổ chức phiên giải trình, giao cho các ban HĐND, các đại biểu HĐND nghiên cứu, thu thập thông tin liên quan đến nhón vấn đề giải trình, đồng thời Thường trực HĐND huyện có văn bản gửi đến các cơ quan, đơn vị yêu cầu báo cáo về các vấn đề giải trình trước phiên họp Thường trực HĐND huyện. Sau khi nhận được báo cáo của các cơ quan giải trình Thường trực HĐND huyện giao cho các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND nghiên cứu, xem xét những vấn đề chưa rõ ràng, chưa thống nhất để tiếp tục trao đổi làm rõ tại Phiên họp.

Về cách thức tổ chức phiên giải trình: Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, căn cứ các nội dung và báo cáo giải trình Thường trực HĐND huyện (Chủ tọa phiên họp) đề nghị đại biểu HĐND nêu nội dung yêu cầu giải trình, người được yêu cầu giải trình có trách nhiệm giải trình tại phiên họp; sau khi trả lời các câu hỏi giải trình đại biểu HĐND đặt câu hỏi hoặc các đại biểu HĐND huyện có liên quan tham dự nêu các câu hỏi yêu cầu làm rõ thêm nếu cần; người giải trình tiếp tục giải trình vấn đề được nêu ra; chủ tọa phiên họp tóm tắt nội dung phiên giải trình và kết luận vấn đề được giải trình. Thông qua phiên giải trình, Thường trực HĐND huyện đã kiến nghị  các cơ quan, đơn vị đề ra các giải pháp, biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau mỗi phiên họp, Thường trực HĐND huyện đều ban hành thông báo kết luận phiên họp, đồng thời ban hành các văn bản để chỉ đạo giải quyết các vấn đề trong giải trình để các cơ quan, đơn vị và cá nhân biết, tổ chức thực hiện.

Qua quá trình tổ chức thực hiện các phiên giải trình tại phiên họp HĐND huyện đã có tác động tích cực, sau giải trình các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận tại phiên giải trình tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Thường trực HĐND huyện Quản Bạ cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại trong quá trình tổ chức, thực hiện như: Giải trình là hình thức giám sát mới thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện, chính vì vậy khi tổ chức thực hiện còn gặp phải những khó khăn nhất định, nguyên nhân một phần do Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 chưa quy định về chế tài xử lý đối với việc không thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND huyện. Theo quy định của pháp luật “Cơ quan, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện kết luận của Thường trực HĐND; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì Thường trực HĐND báo cáo HĐND xem xét, quyết định”. Như vậy, đối với các cơ quan không thực hiện các kiến nghị hoặc thực hiện không đầy đủ các kiến nghị của cử tri thì thẩm quyền xem xét cuối cùng thuộc về HĐND, tuy nhiên HĐND xem xét thế nào thì chưa có quy định cụ thể.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Thường trực HĐND huyện Quản Bạ cũng đã rút ra được một số kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới:

Thứ nhất, trước khi tiến hành giải trình, Thường trực HĐND huyện hoặc giao cho các Ban HĐND huyện tổ chức khảo sát, nắm tình hình vấn đề giải trình; thu thập thông tin, số liệu để phục vụ phiên giải trình (có thể ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, …) để làm tư liệu, bằng chứng khi đi khảo sát thực tế đã thu thập được giúp cho phiên giải trình rõ hơn vấn đề, giúp chủ tọa điều hành, kết luận chuẩn xác nội dung.

Thứ hai, điều hành phiên giải trình yêu cầu người chủ trì phải linh hoạt, đeo bám vấn đề, vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành nào thì yêu cầu ngành đó giải trình, làm rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại, đồng thời xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cam kết thời gian thực hiện và hoàn thành.

Thứ ba, ban hành thông báo kết luận phiên giải trình, trong đó cần nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, rõ việc cần làm trong thời gian tới, xác định rõ thời gian hoàn thành, đồng thời giao cho các ban HĐND, đại biểu HĐND thường xuyên theo dõi, giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết theo thông báo kết luận giải trình.

Thứ tư: Thực hiện tốt các phiên giải trình giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành phụ trách nhìn nhận, đánh giá khách quan chính xác những bất cập, khó khăn, vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong hoạt động quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chấp hành pháp luật ở địa phương, từ đó đưa ra các biện pháp, giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của HĐND góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thứ năm: Phải xem xét sớm ban hành các văn bản dưới Luật để hướng dẫn các quy định giám sát của HĐND, đặc biệt là quy định rõ các chế tài đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện các kiến nghị sau giám sát nói chung của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND và hoạt động giám sát thông qua phiên giải trình tại cuộc họp Thường trực HĐND nói riêng.
 Lan Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com