Lịch tiếp công dân của Đoàn ĐBQH khóa XIV,Thường trực HĐND tỉnh

                                                     LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
 
STT THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM CƠ QUAN/NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN GHI CHÚ
1 Đoàn ĐBQH khóa XIV
  Ngày 20 hàng tháng Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh: số 6A, đường Bạch Đằng, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang. Lãnh đạo Đoàn ĐBQH khóa XIV  
2 Thường trực HĐND tỉnh
  Ngày 05 và 25 (Dương lịch) hàng tháng Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh: số 6A, đường Bạch Đằng, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang. Thường trực HĐND tỉnh