Lý lịch trích ngang Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA ĐẠI BIỂU HĐND
KHÓA XVII (NHIỆM KỲ 2016-2021)

I. ĐƠN VỊ HUYỆN MÈO VẠC

 
Họ và tên: THÀO MÍ SÍNH;   Số ĐB: 42
Ngày tháng năm sinh: 20/8/1967 – Nam
Dân tộc: Lô Lô;  Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Trú quán: TT Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: ĐH luật; Thạc sỹ Chính sách công
Trình độ chính trị: Cao cấp
Đơn vị công tác: Ban dân vận Tỉnh ủy
Chức vụ hiện nay: Phó Ban dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm Ban pháp chế HĐND tỉnh.
Đơn vị ứng cử: Huyện Mèo Vạc
SĐT: 0919.882.818
Email: - tmsinh.dbhdndk17@hagiang.gov.vn
             - tmsinh.mv@hagiang.gov.vn
Họ và tên: VƯƠNG THỊ THỦY; ĐB số: 49
Ngày tháng năm sinh: 03/12/1972 – Nữ
Dân tộc: Mông;  Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Trú quán: Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm; Thạc sỹ Ngữ văn
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mèo Vạc
Đơn vị công tác: Huyện ủy Mèo Vạc tỉnh Hà Giang
Đơn vị ứng cử: Huyện Mèo Vạc
SĐT: 0917.706.870
Email:  vtthuy.dbhdndk17@hagiang.gov.vn.
Họ và tên: NGUYỄN MINH TIẾN;   Số ĐB: 50
Ngày tháng năm sinh:22/3/1964 – Nam
Dân tộc: Kinh;  Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Trú quán: P.Minh Khai, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: ĐH Lâm nghiệp; Thạc sỹ Quản trị KD
Trình độ chính trị: Cao cấp
Đơn vị công tác: Ban Tổ chức - Nội vụ
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức  - Nội vụ
Đơn vị ứng cử: Huyện Mèo Vạc
SĐT: 0913.271.320
Email:  -  nmtien.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
             - tienmaihg@gmail.com

 
Họ và Tên: HẦU THỊ PHƯƠNG;    Số ĐB: 38
Ngày tháng năm sinh: 18/7/1980 – Nữ
Dân tộc: Mông; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: TT Mèo Vạc, H. Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Trú quán: TT. Mèo Vạc, H. Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Đơn vị công tác: Hội LHPN huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội LHPN, Phó Trưởng ban KT-XH, HĐND H.Mèo Vạc
Đơn vị ứng cử: huyện Mèo Vạc
Số điện thoại: 0974.322.986
Email:  - htphuong.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
             - hauphuongmv@gmail.com

 
Họ và tên: ĐẶNG THỊ HỒNG MAI;  Số ĐB: 28
Ngày tháng năm sinh: 03/7/1985 – Nữ
Dân tộc: Dao; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Lương Thiện, H. Sơn Dương, T. Tuyên Quang
Trú quán: TT Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
Trình độ lý luận chính trị : không
Đơn vị công tác: Trường PTDTBT THCS Pả Vi, xã Pả vi, H.Mèo Vạc
Chức vụ hiện nay: Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Pả Vi, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc
Đơn vị ứng cử: Huyện Mèo Vạc
Số điện thoại: 0985.933.790
Email: - dthmai.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
             - danghongmai5@gmail.com


 
II.  ĐƠN VỊ HUYỆN ĐỒNG VĂN

Họ và tên : LY MÍ VÀNG;  ĐB số: 56
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1963 - Nam
Dân tộc : Mông; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Lũng Táo, TT Đồng Văn, H.Đồng Văn, T. Hà Giang.
Trú quán: TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Đơn vị công tác: Huyện ủy Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Chức vụ hiện nay: PBT Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện
Đơn vị ứng cử: Huyện Đồng Văn.
Số điện thoại: 0916.712.160

Email: - lmvang.dbhdndk17@hagiang.gov.vn; 
            - lymivangdv@gmail.com

 
Họ và tên: BÙI QUANG TRÍ; ĐB số: 51
Ngày tháng năm sinh: 27/8/1973  – Nam
Dân tộc: Kinh;  Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Trú quán: P.Quang Trung, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang
Đơn vị ứng cử: Huyện Đồng Văn
SĐT: 0915.273.819
Email:  - bqtri.dbhdndk17@hagiang.gov.vn; 
             - bqtri.vphdnd@hagiang.gov.vn
Họ và tên : VÀNG ĐÌNH CHIẾN;   ĐB số: 05
Ngày tháng năm sinh: 27/02/1975 - Nam
Dân tộc : Mông; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.
Trú quán: TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.
Trình độ chuyên môn: Đại học Biên phòng
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đơn vị công tác:Huyện uỷ Hoàng Su Phì
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Hoàng Su Phì
Đơn vị ứng cử: Huyện Đồng Văn.
Số điện thoại: 0869.363.116
Email: - vdchien.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
             - vdchien.bp@hagiang.gov.vn

 
Họ và tên : SÙNG HÙNG ĐOÀN; ĐB số: 08
Ngày tháng năm  sinh: 04/08/1989 - Nam
Dân tộc: Hán
Quê quán: TT Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Trú quán: TT Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Trung cấp giáo dục thể chất
Trình độ lý luận chính trị: Không
Đơn vị công tác: Trường PTDTBT Tiểu học Phố Là, h. Đồng Văn.
Chức vụ hiện nay: Giáo viên
Đơn vị ứng cử: Huyện Đồng Văn
Số điện thoại: 0388.866.682
Email:  - shdoan.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
             - sungdoanpb@gmail.com

 
 III.  ĐƠN VỊ HUYỆN YÊN MINH
Họ và tên: HOÀNG VĂN VỊNH; ĐB số: 58
Ngày tháng năm sinh: 24/10/1964 – Nam
Dân tộc: Tày; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam     
Quê quán: Xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Trú quán: P.Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp; Thạc sỹ Nông nghiệp
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang
Đơn vị ứng cử : Huyện Yên Minh
SĐT: 0977.658.567
Email: - hvvinh.dbhdndk17@hagiang.gov.vn; 
             - hvvinh.vphdnd@hagiang.gov.vn
 
Họ và tên: NGÔ XUÂN NAM;     ĐB số: 32
Ngày tháng năm sinh:  13/12/1971  – Nam
Dân tộc: Kinh; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Trường Giang, H. Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
Trú quán: P.Quang Trung, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Nông nghiệp
Trình độ chính trị: Cao cấp
Đơn vị công tác: Huyện ủy Yên Minh
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Minh
Đơn vị ứng cử: Huyện Yên Minh
SĐT: 0915.316.978
Email:  nxnam.dbhdndk17@hagiang.gov.vn
Họ và tên: SÙNG MINH SÍNH; ĐB số: 43
Ngày tháng năm sinh: 21/7/1966 – Nam
Dân tộc: Mông; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam     
Quê quán: Xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Trú quán: P.Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh; Cử nhân Luật; Thạc sỹ Quản trị - kinh doanh
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Đơn vị công tác: Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang
Đơn vị ứng cử : Huyện Yên Minh
SĐT: 0988.827.366;
Email:   - smsinh.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;          
              - smsinh.bnctu@hagiang.gov.vn

 
Họ và tên: PHAN THỊ BÌNH; ĐB số: 02
Ngày tháng năm sinh: 13/3/1978 – Nữ
Dân tộc: Pú y; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: TT Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Trú quán: TT Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông- Lâm.
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Minh
Đơn vị công tác: LĐLĐ huyện Yên Minh
Đơn vị ứng cử: Huyện Yên Minh
SĐT: 0972.689.678
Email: ptbinh.dbhdndk17@hagiang.gov.vn; ptbinhvm@gmail.com

 
Họ và tên: VÀNG A HÍNH; ĐB số: 16
Ngày tháng năm sinh: 02/12/1983 - Nam
Dân tôc: Giấy; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Mậu Long - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang.
Trú quán: Xã Mậu Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
Đơn vị công tác: Xã Sủng Tráng
Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy xã Sủng Tráng, huyện Yên Minh
Đơn vị ứng cử: Huyện Yên Minh
Số điện thoại: 0888998188
Email:  - vahinh.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
             - vanghinhmaulong@gmail.com
IV.  ĐƠN VỊ HUYỆN QUẢN BẠ
Họ và tên:  HOÀNG ĐÌNH PHỚI;  ĐB số: 36
Ngày tháng năm sinh: 10/9/1965 – Nam
Dân tộc: Tày; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Xuân Giang, H. Quang Bình, tỉnh  Hà Giang
Trú quán: Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện Quản Bạ
Đơn vị công tác: Huyện ủy huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.
Đơn vị ứng cử: Huyện Quản Bạ
SĐT: 0915.029.767;
Email:   hdphoi.dbhdndk17@hagiang.gov.vn.         
Họ và tênHÙNG THỊ GIANG; ĐB số: 12
Ngày tháng năm sinh: 26/05/1981 – Nữ
Dân tộc : Mông ; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.
Trú quán: P.Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm; Thạc sỹ Kinh tế chính trị
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Đơn vị công tác
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang
Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh 
Đơn vị ứng cử: Huyện Quản Bạ
Số điện thoại: 0966.829.768
Email:   htgiang.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;      

 
Họ và Tên: NGUYỄN HỒNG HẢI;  ĐB số: 14
Ngày tháng năm sinh: 19/10/1963 - Nam
Dân tộc: Kinh; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Lương Lỗ - Huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ.
Trú quán: P.Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Trình độ chuyên môn: ĐH QT kinh doanh; Thạc sỹ Quản trị  KD.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Đơn vị công tác: Sở VHTT&DL, tỉnh Hà Giang.
Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL.
Đơn vị ứng cử: Huyện Quản Bạ
Số điện thoại: 0888.768.886.
Email:  nhhai.dbhdndk17@hagiang.gov.vn            
Họ và tên: VÙ THỊ PÓ NGỌC; ĐB số: 34
Ngày tháng năm sinh: 20/8/1985 – Nữ
Dân tộc: Mông; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Trú quán: Xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Đơn vị công tác
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quản Bạ
Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 
Đơn vị ứng cử: Huyện Quản Bạ.
Số điện thoại: 01663.856.145
Email:  - vtpngoc.dbhdndk17@hagiang.gov.vn
             - vuthipongoctv@gmail.com
 
 V.  ĐƠN VỊ HUYỆN BẮC MÊ

Họ và tên: CHÚNG THỊ CHIÊN; ĐB số: 04
Ngày tháng năm sinh: 07/2/1969 – Nữ
Dân tộc: Tày; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Việt Vinh, H. Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Trú quán: P.Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT TTr. HĐND tỉnh
Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang
Đơn vị ứng cử: Huyện Bắc Mê
SĐT: 0912.609.969;
Email:  - ctchien.dbhdndk17@hagiang.gov.vn

             - ctchien.vphdnd@hagiang.gov.vn
 

 
Họ và tên: CỦNG THỊ MẨY; ĐB số: 29
Ngày tháng năm sinh: 01/9/1973 – Nữ
Dân tộc: Pu Péo; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam     
Quê quán: Xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Trú quán: TT Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Đơn vị công tác: UBND huyện Bắc Mê
Đơn vị ứng cử: Huyện Bắc Mê
SĐT: 0915.934. 024.
Email: - ctmay.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
            - cungthimaybm@gmail.com

 
Họ và tên: BÙI VĂN TUÂN; ĐB số: 53
Ngày tháng năm sinh: 07/02/1972 – Nam
Dân tộc: Kinh;  Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Xuân Tân, H. Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Trú quán: P.Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê
Đơn vị công tác:  Huyện ủy Bắc Mê  
Đơn vị ứng cử: Huyện Bắc Mê
SĐT: 0985.528.422
Email:   - bvtuan.dbhdndk17@hagiang.gov.vn
               - bvtuan.snv@hagiang.gov.vn


 
Họ và tên: BỒN VĂN QUỐC; ĐB số: 39
Ngày tháng năm sinh: 03/02/1985 - Nam
Dân tộc: Dao; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Trú quán:  Xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đơn vị công tác: Huyện ủy huyện Bắc Mê
Chức vụ hiện nay:Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Bắc Mê
Đơn vị ứng cử: Huyện Bắc Mê
SĐT: 0165.484.9246
Email:  - bvquoc.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
             - bvquoc.bm@hagiang.gov.vn 
VI.  ĐƠN VỊ THÀNH PHỐ HÀ GIANG
Họ và tên: TRẦN MẠNH LỢI; ĐB số: 22
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1968 – Nam
Dân tộc: Kinh; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Trú quán: P.Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc; Thạc sỹ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
Trình độ chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Tỉnh ủyTrưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Đơn vị công tác: Tỉnh ủy Hà Giang
Đơn vị ứng cử: Thành phố Hà Giang
SĐT: 0913.271.151;
Email:   -  tmloi.dbhdndk17@hagiang.gov.vn
               - tmloi.tu@hagiang.gov.vn
Họ và tên: CHU THỊ NGỌC DIỆP; ĐB số: 07
Ngày tháng năm sinh: 14/3/1980 – Nữ
Dân tộc: Tày; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Trú quán: P Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp; Thạc sỹ Quản lý KT
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh
Chức vụ hiện nay
:Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng Ban kiêm nhệm Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Đơn vị ứng cử: Thành phố Hà Giang
Số điện thoại: 0917.300.864 hoặc 0966.314.089
Email:    - ctndiep
.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
                - chungocdiep80hg@gmail.com

 
Họ và tên: NGUYỄN VĂN SƠN; ĐB số: 44
Ngày tháng năm sinh: 14/9/1964 – Nam
Dân tộc: Kinh; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Đông La, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Trú quán: P.Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính; Tiến sỹ kinh tế
Trình độ chính trị: Cử nhân
Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Đơn vị ứng cử: Thành phố Hà Giang
SĐT: 0946.858.881
Email:   - nvson.dbhdndk17@hagiang.gov.vn
               - nvson.vpubnd@hagiang.gov.vn

 
Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH LÂM; ĐB số: 21
Ngày tháng năm sinh: 08/4/1970 – Nam
Dân tộc: Kinh; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Trú quán: TT Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Thương nghiệp, Đại học Luật
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đơn vị ứng cử: Thành phố Hà Giang
SĐT: 0868.025.888
Email:  - nklam.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
             - khanhlamhg@gmail.com
Họ và tên: THÍCH ĐỒNG HUỆ; ĐB số: 52
Ngày tháng năm sinh: 02/12/1973 – Nam
Dân tộc: Kinh; 
Quê quán: Xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Trú quán: Chùa Quan Âm, phường Trần Phú, TP Hà Giang
Trình độ chuyên môn:  Cao đẳng Phật giáo
Trình độ lý luận chính trị: không
Đơn vị công tác: Chùa Quan Âm, phường Trần Phú, TP Hà Giang.
Chức vụ hiện nay: Uỷ viên Hội đồng trị sự TW giáo hội phật giáo Việt Nam; Thường trực giáo hội phật giáo tỉnh Hà Giang, trụ trì Chùa Quan Âm, phường Trần Phú, TP Hà Giang
Đơn vị ứng cử: Thành phố Hà Giang.
Số điện thoại: 0965.126.868
Email: - nntrieu.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
             - thichdonghue89@gmail.com  
VII.  ĐƠN VỊ HUYỆN VỊ XUYÊN
Họ và tên:  SỀN VĂN BẮC; ĐB số: 01
Sinh ngày: 15/10/1975 - Nam
Dân tộc: Nùng; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán:  Xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
T quán: TT Nông Trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên.
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp.
Đơn vị công tác:  Hội đồng nhân dân tỉnh
Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Hà Giang.
Số điện thoại di động: 0988.676.624
Email:  - 
svbac.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
               - svbac.vphdnd@hagiang.gov.vn
Họ và tên: TRẦN ĐỨC QUÝ;  ĐB số: 40
Sinh ngày: 07/01/1965 - Nam
Dân tộc: Kinh; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Trú quán: P.Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Y khoa; Bác sỹ chuyên khoa II
Trình độ chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang
Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân tỉnh
Đơn vị ứng cử: Huyện Vị Xuyên
SĐT: 0913.271.267
Email: tdquy.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;

 
Họ và tên: ĐỖ ANH TUẤN; ĐB số: 54
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1977 – Nam
Dân tộc: Kinh;  Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Trú quán: P.Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huỵện ủy, huyện Vị Xuyên
Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND - UBND huyện Vị Xuyên
Đơn vị ứng cử: Huyện Vị Xuyên
SĐT: 0983.545.126
Email:  datuan
.dbhdndk17@hagiang.gov.vn     
Họ và tên: LÝ XUÂN LÙ; ĐB số: 23
Sinh ngày: 28/07/1967 – Nam
Dân tộc: Nùng; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam     
Quê quán: Xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Trú quán: TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính – kế toán
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, huyện Vị Xuyên
Đơn vị công tác: Ban Dân vận huyện ủy Vị Xuyên  
Đơn vị ứng cử : Huyện Vị Xuyên
SĐT: 0975.820.341
Email:   - lxlu.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
               - lyluhuvx@gmail.com

 
Họ và tên: HOÀNG THỊ THANH HUYỀN; ĐB số: 19
Sinh ngày: 08/09/1980 – Nữ
Dân tộc: Tày; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam     
Quê quán: Xã Yên Thành, H. Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Trú quán: TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm; Thạc sỹ 
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện
Đơn vị công tác: Ủy ban MTTQ huyện
Đơn vị ứng cử : Huyện Vị Xuyên
SĐT: 0969.758.686
Email:   - htthuyen.dbhdndk17@hagiang.gov.vn
               - hoanghuyenhdvx@gmail.com
               
Họ và tên: ĐẶNG VĂN SẢNG; ĐB số: 41
Ngày tháng năm sinh: 12/06/1972 - Nam
Dân tộc: Dao; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Trú quán: Xã Quảng Ngần, H. Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm
Trình độ chính trị: Trung cấp
Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên
Đơn vị công tác: UBND xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên
Đơn vị ứng cử: Huyện Vị Xuyên
SĐT: 0984.168.376
Email: - dvsang.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
            - dvsang.xquangngan@hagiang.gov.vn
  
VIII. TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN BẮC QUANG

 
Họ và tên: LƯƠNG TIẾN DŨNG;  ĐB số: 10
Ngày tháng năm sinh: 10/5/1971 – Nam
Dân tộc: Tày; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Bằng Lang, H. Quang Bình, tỉnh  Hà Giang
Trú quán: TT Việt Quang, H. Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm; Thạc sỹ Chính trị
Trình độ chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Quang
Đơn vị công tác: Huyện ủy Bắc Quang
Đơn vị ứng cử: Huyện Bắc Quang
SĐT: 01296.532.568
Email:   - ltdung.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
               - luongdungbq@yahoo.com.vn

 
Họ và tên: PHẠM THỊ HỒNG YÊN; ĐB số: 59
Ngày tháng năm sinh: 23/9/1974  – Nữ
Dân tộc: Kinh; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Trú quán: P.Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Công đoàn; Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Trình độ chính trị: Cao cấp
Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh
Đơn vị ứng cử: Huyện Bắc Quang
SĐT: 0912.808.289
Email:  - pthyen.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;   
             - pthyen.vphdnd@hagiang.gov.vn
 Họ và tên: HÀ THỊ MINH HẠNH;  ĐB số: 15
Ngày tháng năm sinh: 23/7/1969 – Nữ
Dân tộc: Kinh; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, T.Thanh Hóa
Trú quán: P.Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Giao thông; Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang
Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Đơn vị ứng cử: Huyện Bắc Quang
SĐT: 0915.759.323;
Email:   - htmhanh.dbhdndk17@hagiang.gov.vn
               - htmhanh.vpubnd@hagiang.gov.vn

 
Họ và tên:  TRẦN VĂN MINH;  ĐB số: 30
Ngày tháng năm sinh: 23/8/1971 – Nam
Dân tộc: kinh; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Trú quán: Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh, Phó Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh Hà Giang.
Đơn vị công tác: Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang
Đơn vị ứng cử: Huyện Bắc Quang
SĐT: 0915.871.659;
 Email:   - tvminh.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
                - tvminh.ldld@hagiang.gov.vn

 
Họ và tên:  LÊ HẠNH THẢO;  ĐB số: 47
Ngày tháng năm sinh: 15/4/1983 – Nữ
Dân tộc: Tày; Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.
Trú quán: TT Việt Quang, H. Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Đơn vị công tác: UBND xã Việt Vinh

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch UBND xã Việt Vinh, H Bắc Quang
Đơn vị ứng cử: Huyện Bắc Quang
Số điện thoại: 0948.277.779
Email:    - lhthao.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
               - lehanhthaobq@gmail.com

 
Họ và tên: ĐẶNG MÙI PHIN;  ĐB số: 35
Ngày tháng năm sinh: 01/12/1987 – Nữ
Dân tộc: Dao; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Thông Nguyên, Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
Trú quán: Xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Đoàn - Hội - Đội
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Đơn vị công tác: UBND xã Đức Xuân huyện Bắc Quang
Chức vụ hiện nay: Bí thư Đoàn xã Đức Xuân, H. Bắc Quang
Đơn vị ứng cử: Huyện Bắc Quang
Số điện thoại: 0979.761.883
Email:  - dmphin.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
             - dangphindx@gmail.com   
IX.  ĐƠN VỊ HUYỆN QUANG BÌNH
Họ và tên: TRIỆU TÀI PHONG;  ĐB số: 37
Ngày tháng năm sinh: : 04/11/1970 – Nam
Dân tộc: Dao;  Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Hồ Thầu, H. Hoàng Su Phì, tỉnh  Hà Giang
Trú quán: P. Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí; Thạc sỹ Quản trị KD
Trình độ chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quang Bình, Phó trưởng ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh  
Đơn vị công tác: Huyện ủy Quang Bình
Đơn vị ứng cử: Huyện Quang Bình
SĐT: 0912.479.556; 
Email:   - ttphong.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
               - ttphong.qb@hagiang.gov.v
n

    
 
Họ và tên: ĐỖ THỊ HƯƠNG;  ĐB số: 18
Ngày tháng năm sinh: 24/8/1985 – Nữ
Dân tộc: Phù Lá;  Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam   
Quê quán: Xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Trú quán: TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm; Thạc sỹ Địa lý, KT - XH
Trình độ chính trị:  không
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn
Đơn vị công tác: Tỉnh đoàn Hà Giang
Đơn vị ứng cử:  Huyện Quang Bình
SĐT: 0976.075.696;
Email:  - dthuong.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
              - dohuongxmhg@gmail.com  
Họ và tên:  THÀO HỒNG SƠN;  ĐB số: 45
Ngày tháng năm sinh:  27/6/1965 – Nam
Dân tộc: Mông;  Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Trú quán: P Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang
Đơn vị công tác: Tỉnh ủy Hà Giang
Đơn vị ứng cử: Huyện Quang Bình
SĐT: 0913.327.230 
Email:   - thson.cthdndk17@hagiang.gov.vn;
               - thson.vphdnd@hagiang.gov.vn
Họ và tênPHÙ THỊ THIÊN;  ĐB số: 48
Ngày tháng năm sinh: 16/10/1985 – Nữ
Dân tộc: Pà Thẻn;Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam                   
Quê quán:  Xã Tân Bắc, H. Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Trú quán: Xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.
Đơn vị công tác: Ban dân tộc huyện Quang Bình
Chức vụ hiện nay:
 Phó Truởng Ban dân tộc huyện Quang Bình
Đơn vị ứng cử: Huyện Quang Bình.
Số điện thoại: 0976.076.824.
Email:  - ptthien.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
              - vanhoapathen2010@gmail.com

 
X.  ĐƠN VỊ HUYỆN HOÀNG SU PHÌ
Họ và tênHOÀNG VĂN KIÊN; ĐB số: 20
Ngày tháng năm sinh: 29/12/1963 – Nam
Dân tộc: Tày; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Trú quán: P.Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên; Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Hà Giang.
Đơn vị ứng cử: Huyện Hoàng Su Phì
Số điện thoại: 0943062189
Email:   - hvkien.dbhdndk17@hagiang.gov.vn
               - hvkien.vphdnd@hagiang.gov.vn
 
Họ và tên: HOÀNG HẢI  LÝ (Hoàng Đăng Lý);  ĐB số: 27 
Ngày tháng năm sinh: 15/11/1966 – Nam  
Dân tộc: Kinh; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Yên Sơn, H. Quốc Oai, TP Hà Nội
Trú quán: TT Vinh Quang, H.Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp; Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Trình độ chính trị: Cao cấp
Đơn vị công tác: Ban Tổ chức  - Nội vụ tỉnh
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, thành viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Đơn vị ứng cử: Huyện Hoàng Su Phì
SĐT: 0912.606.368
Email: hdly.dbhdndk17@hagiang.gov.vn.              
 
Họ và tên: VẦN KIM ĐƯỞNG;  ĐB số: 11
Ngày tháng năm sinh: 22.7/1972 – Nam  
Dân tộc: Tày; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Thông Nguyên, huyện HSP, tỉnh Hà Giang
Trú quán: Xã Thông Nguyên, huyện HSP, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Hoàng Su Phì
Đơn vị công tác: UBMTTQ huyện Hoàng Su Phì
Đơn vị ứng cử: Huyện Hoàng Su Phì
SĐT: 01673.008.999
Email:  - vkduong.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
              - vkduong.xtnhsp@hagiang.gov.vn

 
Họ và tên: LONG THỊ HOA;  ĐB số: 17
Ngày tháng năm sinh: 19/02/1988 – Nữ
Dân tộc: La Chí; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: xã Bản Phùng, H.Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Trú quán: xã Bản Phùng, H.Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: không
Đơn vị công tác: xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì
Chức vụ hiện nay: CT Hội LHPN xã Bản Nhùng, huyện HSP
Đơn vị ứng cử: Huyện Hoàng Su Phì
Số điện thoại: 0129.724.5689
Email:   - lthoa.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
               - longhoakn@gmail.com
                                  
 XI.  ĐƠN VỊ HUYỆN XÍN MẦN
Họ và tên: HẠNG KHÁY  VẦN;  ĐB số: 55
Ngày tháng năm sinh: 13/3/1964 – Nam
Dân tộc: Mông; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Chí Cà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Trú quán: TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:  Chủ tịch HĐND huyện
Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND - UBND huyện Xín Mần
Đơn vị ứng cử: Huyện Xín Mần
SĐT: 0916.730.760
Email:  
 - hkvan.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
               - 0916730760xm@gmail.com
Họ và tên: NGÔ XUÂN NAMĐB số: 33
Ngày tháng năm sinh: 24/5/1975  – Nam
Dân tộc: Kinh; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Trú quán: P.Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh
Đơn vị công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Đơn vị ứng cử: Huyện Xín Mần
SĐT: 0912.912.996
Email:  - nxnamkt.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
              - nxnam.vphdnd@hagiang.gov.vn
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIỀU YÊN;  ĐB số: 60
Ngày tháng năm sinh: 01/07/1967 – Nữ
Dân tộc: Kinh ; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: P. Cộng Hòa, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Trú quán: P.Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm; Thạc sỹ Quản trị, kinh doanh
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang
Đơn vị công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang
Đơn vị ứng cử: Huyện Xín Mần
SĐT:  0912.711.999; 
Email:   - ntkyen.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
               - ntkyen.hlhpn@hagiang.gov.vn
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI DUNG;  ĐB số: 09
Ngày tháng năm sinh: 29/4/1969 – Nữ
Dân tộc: Kinh; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Trú quán: TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: không
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Gia Long
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH
Đơn vị ứng cử: Huyện Xín Mần
Số điện thoại:  0913.562.129
Email:   - ntmdung.dbhdndk17@hagiang.gov.vn;
               - congtygialonghg@gmail.com