Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của cán bộ trong 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 18/6/2018, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt trong 6 tháng đầu năm 2018 đối với các đồng chí lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Yên – Ủy viên Thường trực, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban; lãnh đạo Văn phòng; lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên các phòng chuyên môn và Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng.
Toàn cảnh hội nghị
Theo đó, trên cơ sở kết quả lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã bỏ phiếu đánh giá đối với 8 đồng chí, trong đó 5 đồng chí là thành viên các Ban HĐND tỉnh; 3 đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Với 3 mức độ quyết liệt, đó là: Có quyết liệt và thường xuyên; có quyết liệt nhưng không thường xuyên và không quyết liệt. Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm đánh giá mức độ quyết liệt, nhằm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị có cái nhìn bao quát, toàn diện hơn về bản thân nói riêng và tập thể lãnh đạo nói chung. Qua đó, tăng cường hơn nữa tính quyết liệt trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và đề cao tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc “Nói đi đôi với làm”./.
Thanh Hà