Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức tập huấn phần mềm quản lý văn bản VNPT IOFFICE

Sáng ngày 31/12/2015, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Giang phối hợp với VNPT Hà Giang, tổ chức tập huấn ứng dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT IOFFICE cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng. Đến dự có đồng chí Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn và cán bộ, CCVC thuộc văn phòng.
Toàn cảnh buổi tập huấn
Tại buổi tập huấn cán bộ kỹ thuật VNPT Hà Giang đã giới thiệu, hướng dẫn về kỹ thuật quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT IOFFICE với các chức năng chính như: Cách đăng nhập vào hệ thống; Quản lý điều hành văn bản đến, văn bản đi; Quản lý công việc: Công việc cần xử lý, nhật ký công việc, xử lý phản hồi, văn bản xin ý kiến theo một trình tự, hệ thống liên thông giữa các bộ phận, các cơ quan...

Qua buổi tập huấn cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã nắm bắt được chức năng chính, hiệu quả của phần mềm VNPT IOFFICE, để áp dụng vào công việc, nâng cao năng lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan.
Thanh Hà