Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Giang

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, sự quyết tâm và nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nên việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ đó là:
Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh
Hạ tầng mạng được nâng cấp

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN) trong trụ sở làm việc của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ tài liệu, giảm văn bản giấy và tiết kiệm văn phòng phẩm. Bên cạnh đó, đường truyền Internet cũng đã được nâng cấp lên cáp quang và thuê riêng dịch vụ IP tĩnh phục vụ cho việc quản lý văn bản bằng phần mềm văn phòng điện tử V-Office.

Hệ thống máy Server được trang bị, đã xây dựng cơ chế sao lưu tự động, bảo đảm an toàn dữ liệu, có bố trí cán bộ chuyên môn quản trị hệ thống, đảm bảo ổn định, an ninh cho hệ thống mạng và an toàn cho người sử dụng. Bên cạnh đó, cán bộ công chức, viên chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hầu hết đều được trang bị máy tính để bàn (máy trạm) và máy tính xách tay, tất cả đều được kết nối internet và mạng LAN tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp, tra cứu thông tin phục vụ hoạt động của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Giang.

Phát huy hiệu quả Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang

Từ tháng 6 năm 2013, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thiết kế, xây dựng và duy trì hoạt động Trang website “Đại biểu nhân dân tỉnhHà Giang”, qua thời gian đi vào hoạt động và thường xuyên điều chỉnh, thay đổi một số nội dung trên Trang website cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho đại biểu HĐND và cử tri tỉnh Hà Giang.

Trang Website còn là diễn đàn trao đổi thông tin về các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND các cấp, thông tin về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của tỉnh. Đồng thời, là kênh tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu dân cử tỉnh Hà Giang.

Bên cạnh đó, Trang website “Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang” còn phản ánh đầy đủ các hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tại các kỳ họp, thông tin kịp thời các kiến nghị đã được các Bộ, ngành Trung ương trả lời đến được với cử tri. Ngoài ra trang website “Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang”  là cơ sở dữ liệu của Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh trên môi trường mạng thuận tiện cho việc tra cứu thông tin như: Nghị quyết HĐND tỉnh, báo cáo kết quả giám sát, lịch công tác, lịch tiếp công dân…phục vụ cho hoạt động Đoàn ĐBQH và HĐND, đại biểu dân cử ngày càng thuận lợi hơn. 

Về phối hợp với Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh phản ánh hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh đã chủ động ký quy chế phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Ý kiến, kiến nghị với cử tri”. Nội dung chuyên mục được thực hiện trên các chương trình truyền hình, phát thanh, trên website của Đài PT-TH tỉnh với mục đích phản ánh hoạt động của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp để tạo điều kiện hơn nữa cho đông đảo nhân dân và cử tri giám sát hoạt động của đại biểu ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, chuyên mục cũng phản ánh tâm tư nguyện vọng, kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội, HĐND tỉnh trước mỗi kỳ họp Quốc hội, kỳ họp HĐND tỉnh.

Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, phục vụ.

Để triển khai ứng dụng phần mềm “Văn phòng điện tử V – Office” thực hiện việc khai thác thông tin, soạn thảo văn bản, xử lý văn bản trên mạng qua các hộp thư điện tử, chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc là một giải pháp giúp lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đôn đốc giải quyết công việc.
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã triển khai phiên bản V – Office chạy trên môi trường Web hiện đang trong quá trình thử nghiệm. Với phiên bản Web người sử dụng chỉ cần truy cập vào Internet để sử dụng mà không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm nào. Tạo cho người sử dụng môi trường làm việc năng động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; tiết kiệm thời gian, giảm chi phí in ấn, photocopy tài liệu, rút ngắn thời gian xử lý công việc,...

 Mặc khác, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND đã góp phần thực hiện tốt về một số cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang. Cụ thể, tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 8, 9, 10, 11, 12 khóa XVI, Văn phòng đã triển khai thực hiện việc gửi tài liệu phục vụ kỳ họp cho tất cả đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời đăng tải trên Trang website “Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang” , bước đầu đã được các đại biểu đánh giá cao.

 Thông qua việc gửi tài liệu qua việc đăng tải trên Trang Website, các đại biểu có thể biết được lịch tiếp xúc cử tri; các kế hoạch, chương trình, khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; giúp đại biểu theo dõi, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước đối với những vụ việc do Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến; các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh cũng được chuyển đến các đại biểu một cách nhanh chóng và thuận tiện, giúp đại biểu có nhiều thời gian nghiên cứu, qua đó việc đóng góp ý kiến sẽ sâu sắc, có chất lượng hơn.

Với sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH cùng với tinh thần luôn nghiên cứu, rút kinh nghiệm để khắc phục những tồn tại, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh đã từng bước hoàn thiện và phát triển, vừa thực hiện tốt Chỉ thị của Chính phủ, của tỉnh về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử, đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước, vừa góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quôc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang./. 

Tác giả: Thanh Hà