Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng ngày 14/10/2015, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Đình Phới – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy viên BCH Đảng ủy đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng.
Toàn cảnh hội nghị
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tổ chức từ ngày 27/9/2015 đến ngày 29/9/2015 với sự tham gia của 325 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên là 53 đồng chí, đại biểu do Đại hội các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc bầu là 272 đại biểu (có 05 đại biểu dự khuyết, thay thế đại biểu chính thức vắng mặt có lý do). Đại hội vinh dự được đón đồng chí Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trong 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, thiết thực, các đại biểu tham dự Đại hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ hoàn thành nhiều nội dung quan trọng của Đại hội. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, trình Đại hội lần thứ XVI về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm nhiệm kỳ 2015 – 2020. Với chủ đề "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khai thác hợp lý, có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; phấn đấu đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn", Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với khẩu hiệu hành động "Phát huy sức mạnh toàn dân - Đẩy mạnh cải cách hành chính, vì Hà Giang phát triển"; đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi 23 chỉ tiêu chủ yếu, với 2 khâu đột phá và 5 chương trình trọng tâm cùng 8 nhiệm vụ cụ thể. Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội XVI; Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Trong không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI gồm 54 đồng chí, đảm bảo đúng quy trình, quy hoạch và chất lượng. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu đồng chí Triệu Tài Vinh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; 03 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Nguyễn Văn Sơn và Thào Hồng Sơn. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, đồng chí Lê Quang Minh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Hà Giang đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tại hội nghị này, đồng chí Hoàng Đình Phới – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, ủy viên BCH Đảng ủy Văn phòng đã thay mặt Đảng ủy quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC người lao động Văn phòng Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (10/10/1930 – 15/10/2015).
Hoàng Huyền