Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 125 ngày 24/7/2015 của Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và Kế hoạch số 125 ngày 03/8/2015 của HĐND tỉnh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân, cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), sáng ngày 4/9/2015 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), do đồng chí Vương Thị Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện một số sở ngành liên quan, lãnh đạo các tổ chức thành viên, các thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật và đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang.

Tại hội nghị, có rất nhiều ý kiến tham gia vào dự thảo Bộ luật Hình sự, nhưng chủ yếu tập trung vào các vấn đề trọng tâm còn nhiều ý kiến khác nhau như: Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; Về phạm vi trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; Việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội, quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp; quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; Về chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn; Về hình phạt trục xuất; về việc thay thế tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế; Việc bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng; Việc bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới và những vấn đề mà cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm.

Ngoài ra, một số ý kiến còn đề nghị BLHS cần quy định cụ thể khung hình phạt của điều luật, tránh quy định khoảng cách khung hình phạt quá lớn như dự thảo ví dụ tội phạm nghiêm trọng từ trên 3 năm đến 7 năm tù; tội rất nghiêm trọng từ 7 năm đến 15 năm tù; tội đặc biệt nghiêm trọng từ 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, gây khó khăn cho quá trình áp dụng pháp luật...
           
          Hoàng Huyền