Hội nghị Cán bộ Công chức, viên chức Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh năm 2016

Chiều ngày 21/01/2016, Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh phối hợp với Công đoàn Văn phòng Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Đồng chí Nguyễn Khánh Lâm - Tỉnh uỷ viên, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh; Đ/c Phạm Thị Hồng Yên – Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng.
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2015 cơ quan và Công đoàn Văn phòng đã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, Thường xuyên quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành công việc, chất lượng công việc của CB, CC, VC từng bước được nâng lên. Làm tốt công tác tham mưu phục vụ Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH, Đại biểu Quốc hội trên các lĩnh vực như: tham gia xây dựng Luật, hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tham vấn nhân dân, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân; tổ chức phục vụ thành công các Kỳ họp, các Hội nghị của HĐND tỉnh, phục vụ Đoàn ĐBQH tham dự các Kỳ họp Quốc hội chu đáo, góp phần quan trọng vào thành công trong hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh. Ngoài ra còn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm và biểu dương các điển hình tiên tiến đúng kế hoạch; thực hiện có hiệu quả đổi mới tác phong, lề lối làm việc; toàn bộ cán bộ công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan và các chế độ chính sách nói chung, quan tâm về công tác cán bộ và công tác tài chính bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Công đoàn Văn phòng thường xuyên quan tâm về vật chất, đời sống, tinh thần, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng.       

Tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm trong năm 2016 như: Tập trung tham mưu, chuẩn bị xây dựng phương án nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác chia tách giữa hai Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh; Phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị thực hiện tốt các công việc trước, trong và sau bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tiếp tục tham mưu, phục vụ hoạt động củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của các phòng chuyên môn và Trung tâm Thông tin trực thuộc Văn phòng…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Lâm - Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng, Công đoàn Văn phòng đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh và mong muốn trong năm 2016, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng cần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó.

Nhân dịp này Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã công bố Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân. Hội đồng thi đua-khen thưởng của Văn phòng đã công bố Quyết định khen thưởng của Lãnh đạo Văn phòng cho 25 cá nhân chiến sĩ thi đua cơ sở; quyết định tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 01 tập thể và 19 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Văn phòng và tổ chức công đoàn cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2016 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan./.

 

Đồng chí Nguyễn Khánh Lâm - Tỉnh uỷ viên, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân
 
Hoàng Huyền