Đại hội Chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức, Quản trị lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chiều ngày 23/8/2022, Chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức, Quản trị thuộc Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự Đại hội có các đồng chí Phạm Văn Tú - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Bí thư các Chi bộ trực thuộc.
Toàn cảnh Đại hội.
Nhiệm kỳ 2020 - 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, BCH Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Văn phòng, toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức, Quản trị xác định nhiệm vụ quản lý, điều hành là cơ bản và xuyên suốt, vị trí trọng trách của từng đảng viên có yêu cầu và mức độ về nhiệm vụ khác nhau, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, có nhiều giải pháp phù hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành tốt các nguyên tắc, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng thực hiện công tác tổ chức bộ máy và cán bộ theo yêu cầu và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; tham mưu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên; công tác quản lý văn thư, lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính; công tác quản lý tài chính - tài sản, công tác đảm bảo phương tiện và lễ tân phục vụ các chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và  Văn phòng.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, với chủ đề đại hội là “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, các đại biểu đồng tình nhất trí cao với mục tiêu chung là xác định công tác phục vụ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng Đảng then chốt; xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng; không ngừng đối mới phương thức làm việc, cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết các công việc. Nâng cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh có sức chiến đấu cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số.

 
Đồng chí Trương Văn Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Văn Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đề nghị đại hội cần tập trung, đánh giá kỹ hơn những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ; xem xét, điều chỉnh mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2022 - 2025 cho sát với tình hình và không trùng lắp; đánh giá sâu sắc toàn diện hơn nữa về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chi ủy để làm nổi bật được thuận lợi và khó khăn; tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động; duy trì thường xuyên chế độ họp Ban Chi ủy để thống nhất các nội dung trước khi sinh hoạt chi bộ; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện quy chế dân chủ, kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc theo quy định, đảm bảo sự đoàn kết trong nội bộ. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác lễ tân, phục vụ, công tác văn thư, lưu trữ; tạo điều kiện để đảng viên, người lao động tham gia các lớp bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Chủ động tham mưu, đề xuất kiện toàn đội ngũ chuyên viên của cơ quan, lãnh đạo các phòng thuộc Văn phòng theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội là bầu Ban chi ủy khóa mới vì vậy đề nghị các đồng chí đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức; năng lực, trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tập thể vào Ban Chi ủy để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra.
 

 
Tại Đại hội, các đảng viên Chi bộ đã sáng suốt lựa chọn bầu 03 đồng chí vào Ban Chi ủy khóa mới, bầu đồng chí Phạm Văn Tú, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Chi bộ; bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.
 
Đại hội tặng hoa các đồng chí thôi tham gia Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.
 
Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới như: 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; không vi phạm những điều đảng viên không được làm và thực hiện tốt quy định 213 về giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng nơi cư trú; Hàng năm Chi bộ luôn hành thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên tự kiểm tra, giám sát chương trình công tác của cá nhân hằng năm; 100% đảng viên hàng năm có kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; cử 01 quần chúng học lớp nhận thức về Đảng, 01 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng.
Lan Phương