Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng

Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3025/UBND-VHXH về việc tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng gửi các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cử người phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin, trong mọi tình huống bảo đảm thông tin được cung cấp nhanh nhất, không bị động, bất ngờ; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, thống nhất đầu mối phát ngôn, tránh tình trạng cùng một sự việc nhưng các ngành, các địa phương lại phát ngôn không thống nhất dẫn tới bị suy diễn, xuyên tạc;

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nhất là thông tin trên không gian mạng về công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương để xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân và doanh nghiệp;

Tăng cường rà quét, phát hiện kịp thời tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh. Khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật cần cung cấp thông tin cho lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng để thẩm định nguồn tin, công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật;

 Xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật trên địa bàn. Trong trường hợp không xác định được danh tính, nhân thân của đối tượng vi phạm thì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh để báo cáo Bộ chuyên ngành có biện pháp ngăn chặn nội dung vi phạm trên không gian mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Tỉnh và Trung ương, làm nổi bật mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết; nắm bắt dư luận truyền thông nước ngoài để phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông và lực lượng báo chí cả nước kịp thời phản bác luận điệu xuyên tạc, chủ động cung cấp thông tin cho người dân;

Căn cứ thẩm quyền được giao xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang điện tử tổng hợp, mạng xã hội đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang, hiểu lầm về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Các lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch bệnh thực hiện nghiêm và đúng các quy định của cấp có thẩm quyền, có thái độ đúng mực với người dân, tránh gây bức xúc, bất bình, làm nóng vấn đề, phát tán các thông tin bất lợi lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến quá trình thực thi các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện.
Thanh Hà