Công đoàn viên chức tỉnh phát động Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ do chiến tranh để lại”

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự lan toả, thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả trong cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ, hướng tới Việt Nam không chịu ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.đến đồng đào các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Ngày 14/4/2021 Công đoàn viên chức tỉnh đã có văn bản số 12/CĐVC đề nghị các tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến cuộc thi trực tuyến Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ do chiến tranh để lạitheo chỉ đạo của Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam

Để triển khai cuộc thi, Công đoàn viên chức tỉnh đề nghị các tổ chức công đoàn cơ sở:

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động tham gia đăng ký dự thi trực tuyến trên Trang thông tín diện từ Trung tâm Hành động bom mìn quôc gia Việt Nam tại địa chi http://vnmac.gov.vn/

Để đăng ký dự thi, các thí sinh tham gia dự thi xem Video clip sau đó trà lời câu hỏì trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện từ khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hòi được thiết kế sẵn. Mỗi thí sinh có thể dự thi nhiều lần, tuy nhiên chi được công nhận một  kết quà đúng nhất trong số các lần dự thi. Đề thi gồm: 01 Vìdeo cỊip và 05 câu hỏi trẳc nghiệm.Thời gian làm bài: 15 phút. Thời gian dự thi: Từ 12.00 ngày 04/4/2021 đến 12.00 ngày 04/5/2021.Thời gian tổng kết cuộc thi và trao giải (dự kiến): Tuần 4 tháng 5 năm 2021

Người đạt giải sẽ được Ban Tổ chức trao bằng khen và mức giải thưởng giải nhất, mức thưởng 10.000.000 đồng/giải; giải nhì, mức thường 5.000.000 đồng/giải; giải Ba 3.000.000 đồng/giải; gìài Khuyến khích 1.000.000 đồng/giải. Kết quả sẽ được công bố sau khi kết thúc cuộc thi trẻn Trang thông tin điện từ Trung tâm Hành động bom min quốc gia Việt Nam tại địa chi http://vnmac.gov.vn/ và Fanpage: https;/Avww.facebook.com/vnmac.gov.vn/

Công đoàn viên chức tỉnh đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức triển khai cuộc thi có hiệu quả.
Thanh Hà