Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 9/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1339/UBND-VHXH về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ quyết liệt  trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. Theo đó chỉ đạo:

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành quản lý của chính quyền và huy động sự tham gia của nhân dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động phát huy nội lực với tinh thần: “Phòng” là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định; “Chống” là cấp bách, quyết liệt, nhanh chóng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; tăng cường ứng dụng công nghệ để giám sát, kiểm tra; thực hiện nghiêm phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Tăng cường kiếm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo tinh thần cấp trên kiêm tra cấp dưới, tỉnh kiểm tra huyện, huyện kiểm tra xã, xã kiểm tra thôn, tổ dân phố; thôn, tổ dân phổ kiếm tra dòng họ, gia đình theo tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng. Nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để phải trả giá đắt về mọi mặt thì phải kiểm điếm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kể cả xem xét xử lý hình sự các trường họp vi phạm, lơ là, thiếu trách nhiệm, không nể nang, né tránh. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch.

Đẩy mạnh việc phân cấp và thực hiện nghiêm trách nhiệm được giao bảo đảm chú động, nếu có khó khăn phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Từng cấp, từng ngành phải chủ động có phương án, kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và địa bàn quản lý. Huyện phải chủ động lo cho huyện, xã lo cho xã, thôn, tô dân phố cũng phải tự lo cho mình; từng người dân phải có trách nhiệm chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng.

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, trong đó: Cần khẩn trương, quyết liệt rà soát, truy vết các trường họp từ vùng dịch, đặc biệt từ Bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở 2, Bệnh viện K theo thông báo của Bộ Y tế và thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Nghiêm túc thực hiện việc cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe sau cách ly tập trung đối với người nhập cảnh bảo đảm đủ thời gian, đặc biệt là thực hiện nghiêm khâu bàn giao, tiếp nhận, theo dõi sức khỏe sau cách ly tại gia đình, nơi lưu trú. Chính quyền địa phương, đặc biệt cấp cơ sở phải thực hiện nghiêm việc theo dõi, quản lý người thuộc diện theo dõi sau cách ly trên địa bàn.

Siết chặt việc quản lý xuất nhập cảnh, lực lượng Biên phòng tăng cường các chốt chặn; ngăn ngừa, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, người nước ngoài cư trú bất hợp pháp và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khắc phục ngay các bất cập trong việc cách ly người nhập cảnh, quản lý người nước ngoài cư trú bất họp pháp. Tăng cường trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, chính quyền địa phương cấp cơ sở, huy động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và đặc biệt huy động, phát huy vai trò, tinh thần tự giác, làm chủ của Nhân dân trong công tác này.

Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, nhất là tại các nơi thường xuyên có tập trung đông người như bến xe, cơ sở y tế, chợ, siêu thị, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, đặc biệt tại các bệnh viện, cơ sở sản xuất, cơ sở lưu trú... yêu cầu thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19; xử lý nghiêm và công khai các trường họp vi phạm (kể cả đối với cán bộ, công chức nhà nước), không nể nang, né tránh vì đây là công tác liên quan đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khâu trang tại nơi công cộng, các huyện thành phố tổng hợp kết quả xử phạt hàng ngày về Sở Y tế theo Công văn số 1247/UBND-VHXH ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh.
Các huyện, thành phố chủ động nâng cao năng lực cách ly trên địa bàn; bảo đảm đáp ứng các tình huống, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại vào vào sự hỗ trợ, chi viện cùa tuyến trên, phát huy tính tự lực, tự cường, tự lo và tự chịu trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung và đảm bảo các điều kiện, tổ chức việc thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”.

Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn chỉ đạo hạn chế tối đa các cuộc họp, hội nghị không cần thiết, tăng cường họp trực tuyến và phải đảm bảo tuyệt đối các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; tuyên truyền, vận động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự hạn chế tối đa việc tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người.

Đối với người dân, nên ở lại nhà không đi ra ngoài, không đi đến chỗ đông người và phải đeo khẩu trang khi cần thiết đi ra ngoài, hạn chế đi ra khỏi tỉnh và quay về, đặc biệt đến những địa phương có dịch; đồng thời tự vệ sinh nhà cửa, đồ dùng cá nhân, vệ sinh cá nhân thường xuyên theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trên địa bàn toàn tỉnh tạm thời đóng cửa các dịch vụ bổ sung không cần thiết (như: dịch vụ massage, xông hơi, phòng tập Yoga, các tụ điểm vui chơi, giải trí,...) trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng thiết yếu. Đối với các nhà hàng ăn uống được phép hoạt động nhưng yêu cầu không được tụ tập đông người và phải tuân thủ đây đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành Y tế; kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức gương mẫu hạn chế đến các nhà hàng ăn uống trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thời gian thực hiện các biện pháp này được thực hiện từ 12 giờ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Giao chính quyền địa phương và lực lượng Công an tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật nghiêm người đứng đầu của địa phương để xảy ra tụ tập đông người.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục thực hiện việc xét nghiệm các nhân viên y tế ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm. Nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống có ca bệnh xâm nhập.

Các cấp, các ngành tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, làm việc; hướng dẫn, tuyên truyền và hỗ trợ người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; cùng với đó cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn nghiêm túc triến khai thực hiện.
Thanh Hà