Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian bầu cừ

Ngày 18/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1474/UBND-VHXH về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian bầu cừ gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. Theo đó chỉ đạo:

Bám sát và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19, ủy ban bầu cử tỉnh và các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời căn cứ Kế hoạch số 137/KH-BCĐ, ngày 26/4/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Giang để chủ động ứng phó theo nguyên tắc chống dịch “Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch” và thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ” trong các tình huống thực tế của dịch. Thường xuyên cập nhật dự báo tình hình dịch của địa phương; bổ sung các phương án, giải pháp phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử.

Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực nguy cơ cao như cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị...để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.

Rà soát triệt để các trường hợp đi về từ khu vực có dịch, các trường họp tiếp xúc gần với các trường họp mắc bệnh, các trường họp nhập cảnh trái phép qua biên giới; khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng khẩn trương tổ chức khoanh vùng nhanh, gọn nhất có thể; thực hiện thần tốc truy vết, cách ly y tế kịp thời và đảm bảo không để lọt các trường họp tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm triển khai xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng; thực hiện khai báo y tế tại các địa điểm công cộng, các khu vực tập trung đông người. Chuẩn bị việc thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, phân luồng khám bệnh, phòng tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở điều trị.

Bố trí đủ nhân lực y tế tham gia phục vụ các điểm bầu cử; chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và phương tiện hỗ trợ phục vụ bầu cử.

Trong quá trình triển khai thực hiện bầu cử có một số nội dung lưu ý sau:

Trường hợp tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, khu cách ly tập trung, cách ly tại bệnh viện...: thực hiện khử khuẩn bề mặt hòm phiếu trước và sau khi kết thúc việc bỏ phiếu; sau khi kết thúc bỏ phiếu, hòm phiếu phải được để ở vị trí riêng và đánh dấu hoặc dán nhãn cảnh báo nguy cơ lây nhiễm theo quy định. Thành viên Tổ bầu cử, người giám sát bầu cử, người vận chuyển hòm phiếu, người kiểm phiếu phải được trang bị, hướng dẫn mặc và cởi bỏ các phương tiện phòng hộ cá nhân (quần áo, kính đeo mắt, mũ, găng tay, khẩu trang, ủng...); thực hiện thu gom phương tiện phòng hộ cá nhân thải bỏ sau khi sử dụng như chất thải lây nhiễm. Đối với cử tri khi tham gia bỏ phiếu phải sử dụng bút, thước riêng (thải bỏ sau 01 lần sử dụng).

Các điểm tổ chức bầu cử đảm bảo: thông thoáng; cử tri tham gia bầu cử đi vào và ra theo một chiều; thực hiện bầu cử theo cụm dân cư và theo thời gian; ghi chép thời gian bầu cử của cử tri để thuận lợi trong tổ chức quản lý và truy vết nếu có trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2; đồng thời đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K tại khu vực tổ chức bầu cử. Không để những người có biểu hiện ho, sốt hoặc nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2 tham gia Tổ bầu cử và hoạt động bầu cử.

Phối hợp giữa lực lượng tham gia phục vụ bầu cử và các đơn vị có liên quan triển khai các mặt công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự và tạo thuận lợi nhất cho các cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phô, các xã, phường, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện.
Thanh Hà