Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung

Ngày 6/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1306/UBND-VHXH "về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung " gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. Theo đó chỉ đạo:

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống dịch. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật cửa Nhà nước.

Quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh vào tỉnh Hà Giang; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các tô chức, cá nhân vi phạm thực hiện cách ly tập trung, bàn giao sau kết thúc cách ly và quản lý sau cách ly tập trung tại nhà, nơi lưu trú.

Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định, thời gian cách ly tập trung điều chỉnh từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lân vào ngày đâu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

Thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú điều chỉnh từ 14 ngày xuống còn 07 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiêm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kêt thúc cách ly tập trung).

Rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly; các khu cách ly tập trung phải có đủ camera để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chông dịch COVID-19 theo quy định, các camera giám sát phải được hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định.
Chấn chỉnh việc tổ chức bàn giao, đưa đón và tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú theo quy định tại Công văn 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 cùa Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Yêu cầu người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải cam kết thực hiện các nội dung sau:

Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú đồng thời phải chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung.

 Phải sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.

 Phải thực hiện việc khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế địa phương. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị giác chuyển ngay đến cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo quy định.

 Không được ra khỏi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khởi nhà, nơi lưu trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải báo cho công an, y tế địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (khấu trang - khoảng cách - không tập trung - khử khuẩn - khai báo y tế) của Bộ Y tế; không tụ tập, đến nơi đông người.

 Trường hợp cần thiết phải di chuyến tới địa phương khác thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận chuyên gia (đối với chuyên gia) hoặc công dân Việt Nam phải báo trước cho Trung tâm Kiêm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi lưu trú để thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi đến đê tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định.

 Phải thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kêt thúc cách ly tập trung); nêu kêt quả xét nghiệm dương tính, cách ly ngay tại cơ sở y tế theo quy định.

Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thành phố nơi thực hiện cách ly tập trung phải chuân bị hô sơ gôm danh sách người hoàn thành cách ly tập trung (số điện thoại hoặc/và email, địa chỉ về lưu trú) và bản chụp các giấy tờ liên quan như quyết định hoặc giây xác nhận hoàn thành cách ly, kêt quả xét nghiệm theo quy định, phương án di chuyển để bàn giao (bằng nhiều hình thức: qua vãn bản, email...) về Sở Y tế để bàn giao cho Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi nhận người cách ly hoàn thành cách ly tập trung về địa phương lưu trú, cư trú và xác nhận việc bàn giao. Trường hợp không có đủ hồ sơ bàn giao, xác nhận bàn giao và phương án di chuyển thì không tiếp nhận cách ly về địa phương lưu trú; giám sát, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho người sau khi hoàn thành cách ly tập trung theo quy định.

 Tăng cường hoạt động của các Tổ COVID cộng đồng, huy động Mặt trận tồ quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo dõi, giám sát việc thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch đối với người đã kết thúc cách ly tập trung về nơi lưu trú trên địa bàn, giám sát việc cách ly đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch (phân công trực tiếp phụ trách địa bàn trên cơ sở theo Quyết định sổ 198-QĐ/TƯ ngày 05/01/2021 của Tỉnh ủy Hà Giang về quyết định thành ỉập các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đoi với các đảng bộ huyện, thành phố trực thuộc Tỉnh ủy); Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện cách ly tập trung ít nhất 15 ngày/lần/cơ sở.

Công an tỉnh chỉ đạo công an địa phương chủ trì phối hợp cơ quan y tế quản lý, giám sát việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú của người nhập cảnh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh nhất là gây mất ổn định và hoảng loạn trong xã hội.

Tăng cường phối hợp hơn nữa giữa các cơ quan trong công tác phòng chống dịch; luôn tỉnh táo, sáng suốt bám sát thực tế, tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong việc xử lý tình huống.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện.
Thanh Hà