Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày 20/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2907/UBND-KTTH về việc tăng cường các biện cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Theo đó chỉ đạo yêu cầu các đơn vị triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 kể từ 0 giờ 00 phút ngày 21 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:
Đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô
Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách nội tỉnh:
Xe tuyến cố định nội tỉnh được tiếp tục hoạt động trong phạm vi nội tỉnh Hà Giang nhưng chỉ được phép chở bằng 50% lượng hành khách so với phương án trước đây doanh nghiệp đã xây dựng (thực hiện giãn cách 02 ghế 1 hành khách); đồng thời không được chở quá 50% số ghế và phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách cố định liên tỉnh:
Tạm dừng mọi hoạt động vận tải hành khách đi và đến các tỉnh, thành phố (trừ xe công vụ, xe chở người đi cách ly, xe chở chuyên gia, xe đưa đón công nhân của các doanh nghiệp và các trường họp đặc biệt khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh). Hạn chế tối đa phương tiện cá nhân đi đến các địa phương khác và ngược lại.
Xe họp đồng, xe taxi: tạm dừng hoạt động đi và đến các vùng đang có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng theo thông báo của Bộ Y tế.
Đổi với các vùng khác, chỉ được phép chở bằng 50% số ghế theo thiết kế và phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; lái xe và người trên xe phải có xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR không quá 03 ngày; khai báo y tế bắt buộc và đảm bảo 5K.
Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa: Được phép hoạt động bình thường, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó: lái xe và người trên xe phải có xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR không quá 03 ngày; khai báo y tế bắt buộc và đảm bảo 5K.
Tất cả người vào địa bàn tỉnh phải có xét nghiệm âm tính với vi rút SARS- CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR không quá 03 ngày. Đối với trường hợp đặc biệt (người có giấy xác nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19, thi hành công vụ đột xuất, cấp cửu, các tình huống khẩn cấp...) không có xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR thì phải thực hiện test nhanh Covid-19 tại Chốt kiểm soát dịch bệnh.
Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh; Tăng cường bổ sung nhân lực, vật lực cho các Chốt kiểm soát dịch bệnh nội địa đảm bảo hoạt động 24/24 giờ; kiểm tra, kiểm soát 100% người và phương tiện vào địa bàn tỉnh.
Sở Y tế chủ trì, phối họp với cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường theo dõi sát diễn biến, tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu cho ƯBND tỉnh chỉ đạo điều chỉnh các các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo linh hoạt, kịp thời, vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.
Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện
Thanh Phong