Ban chỉ đạo phòng chống Covid – 19 tỉnh chỉ đạo về việc rà soát, cách ly các trường hợp trở về từ các khu công nghiệp có người nhiễm SARS-CoV-2

Ngày 17/5/2021, Ban chỉ đạo phòng chống Covid – 19 tỉnh đã ban hành văn bản số 140/CV-BCĐ về việc rà soát, cách ly các trường hợp trở về từ các khu công nghiệp có người nhiễm SARS-CoV-2  gửi Sở Y tế và Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Theo đó chỉ đạo:

Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục khẩn trương rà soát những người làm việc tại các khu công nghiệp có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 cư trú trên địa bàn phải coi những người lao động cùng phân xưởng với người nhiễm SARS-CoV-2 như là trường hợp F1 và phải thực hiện cách ly tập trung, giám sát y tế theo quy định (đặc biệt đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang).

Đối với những người lao động cùng nhà máy, xí nghiệp, công ty (không cùng phân xưởng) với người nhiễm SARS-CoV-2 phải chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện việc cách ly tại nhà theo quy định và chịu trách nhiệm lấy máu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần (lần đầu từ ngày rời khỏi khu công nghiệp, lần cuối vào ngày thứ 21).

Các huyện, thành phố cập nhật và báo cáo gửi về Sở Y tế Hà Giang (đồng thời qua hộp thư: khoadichtehg@gmail.com) trước 12 giờ hàng ngày.

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định.
Thanh Hà