Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo công tác quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội đặc thù

Sáng ngày 26/3/2014, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo về Công tác quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội đặc thù. Đồng chí Sèn Chỉn Ly - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Lý Thị Hơn - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đại diện các tổ chức hội đặc thù của tỉnh.
Đ/c Sèn Chỉn Ly - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội thảo
Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 1.266 tổ chức hội, trong đó hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh là 18, cấp huyện 123 và cấp xã là 1.125 với tổng số 372.510 hội viên. Trong đó có 112 hội được công nhận là hội có tính chất đặc thù. Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo đã đánh giá: Cơ bản các tổ chức hội hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; các tổ chức hội xây dựng quy chế hoạt động rõ ràng, đúng mục đích, thực hiện khá tốt việc liên kết, phối hợp giữa tổ chức hội với cấp uỷ chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tham gia vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương; một số tổ chức hội đã tích cực thực hiện tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của hội; triển khai các đề án theo lĩnh vực hoạt động của hội….

Hội thảo đã giành nhiều thời gian để các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến tham luận. Đa số các ý kiến nêu lên những khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động; biên chế cán bộ; trình độ, năng lực của một số cán bộ làm công tác hội và những bất cập trong công tác tổ chức hội, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay. Nhiều ý kiến phân tích những bất cập trong qui định của trung ương liên quan đến quản lý và hoạt động của hội có tính chất đặc thù và đề xuất kiến nghị với trung ương để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Tổng kết Hội thảo, đồng chí Sèn Chỉn Ly - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những đóng góp lớn lao của các tổ chức hội đặc thù đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị của tỉnh; các hội đã hoạt động theo đúng điều lệ, quy định của pháp luật; tuy nhiện sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các hội chức hội, phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác tổ chức, quản lý hội chưa tốt; hoạt động kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên...Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các sở, ngành cần tăng cường quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát để từ đó có tham mưu cho tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động của các tổ chức hội; giao cho Sở Nội vụ hướng dẫn và mở các lớp tập huấn về công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn toàn tỉnh; đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong hoạt động của hội trên địa bàn. Đối với các tổ chức hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục nâng cao vai trò hiệu quả hoạt động của tổ chức hội; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.. 

Tác giả: Thu Hiền