Toàn tỉnh đẩy mạnh sản xuất vụ Đông năm 2014

Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đất canh tác, tăng hệ số sử dụng ruộng đất, đẩy mạnh thâm canh kết hợp với đưa các giống mới vào sản xuất và để bù một phần sản lượng lương thực bị thiếu hụt trong vụ Xuân do hạn hán gây ra, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành “Kế hoạch triển khai cây trồng vụ Đông 2014”. (Kế hoạch số 144/KH – UBND ngày 22/8/2014).
Khoai tây – cây trồng vụ Đông mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn Hà Giang.
Theo kế hoạch, vụ Đông năm 2014, tỉnh Hà Giang sẽ triển khai sản xuất 12.485,5 ha cây vụ đông; các cây trồng chủ yếu  trong sản xuất vụ đông năm nay gồm có các loại cây trồng như ngô, khoai tây, khoai lang, các loại rau đậu và cây tam giác mạch.

Riêng đối với cây ngô, toàn tỉnh sẽ phấn đấu gieo trồng 1.208 ha, phấn đấu năng suất đạt bình quân 30,1 tạ/ha và sản lượng đạt 3.631,9 tấn. Cây ngô vụ Đông sẽ được trồng chủ yếu tại 5 huyện Vị Xuyên, Bắc quang, Quang Bình, Bắc Mê và huyện Xín Mần; trong đó riêng huyện Bắc Quang sẽ triển khai gieo trồng 550 ha. Các giống ngô chủ yếu được bố trí gieo trồng trong vụ Đông 2014 gồm có: NK 4300, NK 66, CP 999, CP 3Q, MX 4, MX 6, MX 10…

Đối với cây khoai tây, toàn tỉnh sẽ triển khai trồng 565 ha và sẽ được triển khai trồng tại 10/11 huyện, thành phố nhưng tập trung chủ yếu tại 3 huyện là Quản Bạ 150 ha, Yên Minh 100 ha và huyện Mèo Vạc 100 ha; toàn tỉnh phấn đấu năng suất khoai tây đạt bình quân 127,7 tạ/ ha và sản lượng đạt 7.215 tấn. Các giống khoai tây được đưa vào sản xuất trong vụ Đông năm nay gồm có VT 2 ruột vàng (của Trung Quốc), Thường Tín, Karsta (của Đức), Lipsi (Hà Lan) và giống Solaza (của Đức). Riêng giống Solaza là giống khoai tây có khả năng chịu lạnh tốt sẽ được gieo trồng chủ yếu tại 4 huyện vùng Cao nguyên đá.

Đối với cây khoai lang, toàn tỉnh sẽ gieo trồng 736,1 ha, năng suất đạt bình quân 39,1 tạ/ha, sản lượng đạt 2.878,2 tấn và được trồng tại 8/11 huyện, thành phố. Các giống khoai lang được bố trí trồng chủ yếu như khoai lang Nhật, Hoàng Long, Hưng Lộc…

Các loại rau đậu, toàn tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch trồng 9.872,4 ha, phấn đấu năng suất đạt bình quân 69,2 tạ/ha và sản lượng đạt 68.356,2 tấn. Trong đó riêng rau các loại như cà chua, rau cải, dưa chuột, su hào, bắp cải…sẽ gieo trồng 8.460,4 ha, năng suất 79,6 tạ/ha và sản lượng đạt 67.356,2 tấn. Đối với các loại đậu như cô ve, đậu đen, đậu xanh…sẽ gieo trồng trên diện tích 1.392 ha, năng suất đạt 7,4 tạ/ha và sản lượng đạt 1.024,1 tấn.

Riêng đối với cây tam giác mạch sẽ gieo trồng 104 ha nhằm tạo cảnh quan thu hút khách du lịch tại 4 huyện vùng Cao nguyên đá.

Nhằm thực hiện thắng lợi sản xuất vụ Đông 2014, UBND tỉnh Hà Giang đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành liên quan và 11 huyện thành phố trong tỉnh phối hợp triển khai thực hiện.

Tác giả: Phạm Văn Phú