Toàn tỉnh cải tạo được 438.577 m2 vườn tạp

Theo báo cáo của Tổ giúp việc cho cơ quan Thường trực BCĐ Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, tính đến ngày 19.4, toàn tỉnh có 385 hộ đã thực hiện cải tạo vườn tạp theo Đề án của tỉnh, đạt 108,1% (so với kế hoạch của tỉnh), trong đó có 164 hộ nghèo và 221 hộ cận nghèo.
Gia đình anh Lý Văn May, thôn Bản Cậy, xã Tụ Nhân (Hoàng Su Phì) thực hiện cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả.
Tổng diện tích vườn tạp đã được cải tạo là 438.577 m2, cụ thể: Diện tích vườn tạp đã được cải tạo trồng cây ăn quả là 338.909 m2; giống cây ăn quả được sử dụng để trồng gồm: Bưởi, táo, xoài, ổi, đào, thanh long, lê, mận; bước đầu đánh giá cây sinh trưởng và phát triển tốt, không có sâu bệnh hại. Diện tích vườn tạp đã được cải tạo trồng các loại rau, đậu, lạc là 68.747 m2. Diện tích ao đã được cải tạo chăn nuôi thuỷ sản là 17.038 m2 (chủ yếu nuôi cá). Diện tích vườn tạp đã được cải tạo để thực hiện xây dựng chuồng, trại chăn nuôi là 13.892 m2 (giống vật nuôi chủ yếu gồm lợn, dê, và các loại gia cầm). Số hộ thực hiện xếp đá, đổ đất tạo vườn gắn với cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ là 26 hộ với diện tích 54.209 m2. Ngoài ra, đã có 244 hộ (không thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo) triển khai xây dựng vườn mẫu nhân rộng Đề án với tổng diện tích vườn đã được cải tạo là 558.553 m2.

Tính đến ngày 19.4, Ngân hàng CSXH đã giải ngân cho 89 hộ, số tiền đã giải ngân là 2.660 triệu đồng, đạt 25,8% so với kế hoạch năm 2021 (kế hoạch là 10.315 triệu đồng), bình quân 30 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đã huy động nguồn kinh phí xã hội hóa giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn tạp được trên 600 triệu đồng. Các hội, đoàn thể, lực lượng vũ trang cũng đã ra quân giúp người dân cải tạo vườn tạp được 8.655 ngày công.

Nguồn tin: baohagiang.vn