Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của đảng

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chúng Thị Chiên, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, tập thể thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể chính trị xã hội và tương tương, các huyện, thị ủy, các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt Quy định số 11-Qđi/TƯ của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh và báo cáo viên cấp tỉnh triển khai các chuyên đề như: Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đầu tranh chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực; Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định số 16- Qđi/TU ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên BTV, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh.
Ngô Xuân Nam