Phiên họp tháng 4 UBND tỉnh năm 2018

Sáng 26/4/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Sơn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2018. Dự phiên họp có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Vịnh - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Toàn cảnh phiên họp.
Đánh giá tại Hội nghị về tỉnh hình  phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh cho thấy: Trong tháng, Kinh tế - Xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định; sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân được triển khai đúng khung thời vụ và diện tích giao. Toàn tỉnh mở mới hơn 13 km đường đất, đá; nâng cấp 17 km đường giao thông các loại; làm mới trên 55 km đường bê-tông nông thôn; nhân dân hiến trên 60 nghìn m2 đất, đóng góp hơn 29 nghìn ngày công lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) ước đạt 289 tỷ đồng, tăng 15,6% so với tháng trước. Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt trên 80 tỷ đồng, tăng 10,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu đạt 32,59 triệu USD, tăng 11% so với tháng trước. Lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt trên 102 nghìn lượt người; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 90 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 933,6 tỷ đồng; tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng ước đạt 18.770 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được đẩy mạnh; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy chính quyền được thực hiện quyết liệt; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; an ninh – quốc phòng được giữ vững...

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố trên cơ sở kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ Quý II và các nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh trong tháng 5/2018, cần tập trung đôn đốc, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại cho các loại cây trồng vụ Xuân; rà soát các phương án phòng, chống thiên tai; tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện Đề án bảo tồn và phát triển dược liệu dưới tán rừng phòng hộ và rừng đặc dụng của tỉnh; triển khai thực hiện kế hoạch mỗi xã 01 sản phẩm. Tham mưu tổ chức gặp mặt giữa Hiệp hội doanh nghiệp xuất, nhập khẩu của tỉnh với tỉnh bạn Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc). Phối hợp với nhóm tư vấn trường Đại học Fulbright hoàn thành tốt 5 đề tài nghiên cứu nhằm cụ thể hóa Đề án Tái cơ cấu kinh tế của tỉnh. Triển khai Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư. Giao các sở, ngành phối hợp xây dựng báo cáo đánh giá lại về chương trình khởi nghiệp; xây dựng kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính; xây dựng Nghị quyết trình UBND tỉnh về chính sách trong việc tinh giảm biên chế; kế hoạch, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án cam kết đầu tư cần khẩn trương giải quyết công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đất đai và phải căn cứ điều kiện thực tế của tỉnh để có quan điểm nhất quán về giá đền bù, tránh tư tưởng so sánh với các địa phương khác. Các đơn vị cần quyết liệt trong thực hiện tiết kiệm chi ngân sách; thực hành tiết kiệm 5% chi thường xuyên, tạo thêm nguồn lực để phấn đấu hoàn thành 10 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018. Từ tháng 5/2018, thực hiện đóng góp tối thiểu 01 ngày lương để tạo nguồn lực điều hòa về các xã xây dựng Nông thôn mới. Ngành văn hóa phối hợp chặt chẽ với huyện Mèo Vạc tổ chức Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2018. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần rà soát các dòng sông, suối có tình trạng người dân đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường hoặc lấn chiếm để có phương án xử lý. Tăng cường quản lý trật tự đô thị, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Chủ động khai thác mọi nguồn thu; rà soát, lập kế hoạch đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Các ngành, các cấp chuẩn bị tốt công tác sơ kết giữa kỳ về tình hình thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020…

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào Tờ trình của một số sở, ngành về dự thảo báo cáo đề xuất, điều chỉnh, bổ sung đối với các tiêu chí tỉnh Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, phát triển bền vững; về việc phê duyệt đề án xây dựng đô thị thông minh TP Hà Giang; về quy định mức chi cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra thẩm định báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh; về bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020; về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng của tỉnh, giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030…
  Trường Huy