Kết quả 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011- 2021

Triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; trong 10 năm qua, trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của tỉnh Hà Giang đã có 19.522 lượt người có uy tín (NCUT) được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận. Đa số, NCUT trong vùng đồng bào DTTS của tỉnh đã có những đóng góp rất quan trọng trong đời sống, lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nơi sinh sống; nhiều NCUT đã có ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và hầu hết trong họ đã thể hiện được vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Giấy công nhận đại biểu là Người có uy tín tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2018 cho các cá nhân
Trong phát triển kinh tế - xã hội, NCUT là những người mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh vươn lên làm kinh tế, là những tấm gương có ảnh hưởng tích cực đến công tác xóa đói, giảm nghèo ở các địa phương; tích cực tham gia vận động, tuyên truyền đồng bào trong phong trào “Xây dựng nông thôn mới” như góp công, góp sức, ủng hộ về vật chất, đất đai, tạo điều kiện cho địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương; tuyên truyền, vận động đồng bào thay đổi, bài trừ những tập tục lạc hậu trong tang ma, cưới xin, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tại khu dân cư”; truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội đến với đông đảo nhân dân các dân tộc.

Trong bảo đảm quốc phòng, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội, 10 năm qua, NCUT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò, uy tín của bản thân thực hiện công tác vận động quần chúng nhân dân các dân tộc tham gia xây dựng các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư” đi vào cuộc sống đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, hạn chế được tình trạng di cư tự do, tranh chấp đất đai, khai thác rừng trái phép, truyền đạo trái phép, tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề mâu thuẫn, phức tạp nảy sinh trong dòng họ, thôn, tổ dân phố; tích cực vận động quần chúng tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc và an toàn trật tự xóm, bản khu vực biên giới; vận động các hộ gia đình có nương rẫy, rừng, giáp biên giới tự quản cột mốc, đoạn biên giới ở trên phần đất của mình. Tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giáo dục những người lầm lỗi quay trở về với cuộc sống lương thiện. Cung cấp các tin có giá trị cho ngành chức năng phục vụ kịp thời cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Trong 10 năm qua, để đảm bảo chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Hà Giang hoạt động hiệu quả, Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các huyện triển khai, tổ chức thực hiện chính sách cho NCUT. Các chế độ, chính sách đối với NCUT trên địa bàn tỉnh hàng năm được thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng định mức theo quy định, cụ thể:

Về cung cấp thông tin: Hàng năm, giao cho Ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn cho NCUT; 2011-2021 tổ chức 115 lớp tập huấn kiến thức cho 6.686 lượt người có uy tín tham dự; các huyện, thành phố cũng tổ chức Hội nghị phổ biến cung cấp thông tin 37 cuộc với 3.347 lượt cho người có uy tín; tổ chức 27 đoàn với 692 lượt đại biểu người có uy tín đi báo công với lãnh đạo Đảng và Nhà nước và thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức 01 hội nghị với 68 người có uy tín tiêu biểu của 34 xã thị trấn, biên giới; lựa chọn và đưa 15 đoàn đi dự hội nghị tôn vinh, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong thực hiện phong trào thu đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì và phối hợp tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh khác.

 
Đồng chí Trần Đức Quý, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016 – 2018.
 
Về hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần và khen thưởng đối với NCUT: Định kỳ, tổ chức các Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, tại hội nghị người có uy tín được trao giấy chứng nhận và mỗi đại biểu 01 xuất quà trị giá 500.000đ; hàng năm, tổ chức thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ vật chất và động viên về tinh thần đối với người có uy tín quà nhân dịp tết nguyên đán, tết đồng bào dân tộc thiểu số. Thăm hỏi, động viên kịp thời đối người có uy tín bị ốm đau, gia đình gặp khó khăn hoạn nạn hoặc người có uy tín từ trần...theo quy định. Từ năm 2011-2021: Tặng quà dịp tết nguyên đán cho 20. 654 lượt người có uy tín; tặng quà dịp tết dân tộc cho 4.954 lượt người có uy tín; thăm hỏi ốm đau cho 274 người; hỗ trợ gia đình gặp khó khăn cho 496 người; thăm viếng người có uy tín qua đời: 70 người... Từ năm 2011 đến nay có 482 tập thể và cá nhân người có uy tín được Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thành phố tặng Bằng khen, giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín và người có uy tín có thành tích xuất sắc trong các phong trào lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương. Năm 2013 tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Năm 2020, Tại Đại hội Dân tộc thiểu số cấp tỉnh và toàn quốc: có 03 cá nhân Người có uy tín được Bộ Trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc tặng bằng khen.

Để tiếp tục triển khai chính sách có hiệu quả cần đề tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, chính sách đối với người có uy tín; duy trì định kỳ tổ chức các Hội nghị tôn vinh, biểu dương, tọa đàm, học tập kinh nghiệm, để phổ biến, phát huy những cách làm hay trong công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín.

Hai là: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để làm tốt công tác quản lý, sử dụng người có uy tín, tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín tham gia các hoạt động, phát huy vai trò đối với từng lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ba là: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để người có uy tín nắm bắt được chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cập nhật thông tin nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào.

Bốn là: Định kỳ tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số, hàng năm tổ chức cho người tiêu biểu gặp mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thăm quan học tập kinh nghiệm các mô hình điển hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh.
Thanh Hà