Họp báo công bố số liệu thống kê KT-XH năm 2022

Chiều 29.12, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê KT-XH năm 2022.
Cục Thống kê tỉnh công bố số liệu thống kê KT-XH năm 2022

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng (GRDP) của tỉnh ước đạt 7,62%, vượt mục tiêu của đề ra, tăng cao nhất trong 5 năm qua. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,8%, ước đạt 4.771 tỷ đồng; công nghiệp – xây dựng cơ bản đạt 4.128,3 tỷ đồng, tăng 15,42%; dịch vụ đạt 6.507,5 tỷ đồng, tăng 6,09%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước đạt 863,28 tỷ đồng. Tổng sản phẩm theo giá hiện hành năm 2022 ước đạt 30.571,1 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 34,24 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lương thực cả năm 2022 ước đạt 419.676 tấn, tăng 2.274 tấn so với năm 2021. Thu, chi ngân sách nhà nước ước đạt 2.565 tỷ đồng, đạt 132,7%. Tuy nhiên có một số ngành có mức tăng trưởng thấp hơn mức tăng trưởng chung như: Thông tin truyền thông tăng 3,82%; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 3,31%; giáo dục đào tạo tăng 6,25%; lĩnh vực y tế và hoạt động cứu trợ xã hội giảm 4,45%... Trong năm, tư vấn giới thiệu việc làm cho 16.133 người; phát hiện và xử lý 38.859 trường hợp vi phạm an toàn khi tham gia giao thông.

Tại buổi họp báo, Cục Thống kê tỉnh đã đề xuất một số giải pháp quan trọng như: Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh; lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của ngành; phục hồi mạnh mẽ sản xuất công nghiệp, khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với xây dựng vùng nguyên liệu; chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông, lĩnh vực thương mại – du lịch... Qua đó từng bước phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

Nguồn tin: baohagiang.vn