Họp Hội đồng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hà Giang

Chiều ngày 08/4, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chủ trì họp với các thành viên Hội đồng Quỹ cấp tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021của Quỹ.

Trong năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp nhưng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thu tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2020 vượt kế hoạch đề ra đạt 119%; giải ngân không dùng tiền mặt và thuê đơn vị dịch vụ chi trả tiền theo chỉ đạo của TW và của tỉnh nên đến nay không có sai sót, khiếu kiện của người dân mặc dù số lượng đối tượng được nhận tiền là rất lớn, trên 37.000 hộ gia đình và 1.608 cộng đông lân cư trên địa bàn 163 xã, phường, thị trấn.

 
Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh phát biểu ý kiến làm rõ một số nội dung liên quan.
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách chi trả DVMTR gắn với quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã giúp nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng. Công tác kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến cơ sở đã được tăng cường, trong năm toàn tỉnh đã thực hiện được hơn 313 cuộc kiểm tra, giám sát công tác giải ngân và quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR của chủ rừng, cộng đồng dân cư, UBND cấp xã; đa số UBND cấp xã đã phát huy được vai trò quản lý, sử dụng có hiệu quả, công khai, minh bạch số tiền được chi trả, rừng được quản lý bảo vệ tốt và chưa phát hiện ra sai phạm ở cơ sở.
 

Chi Cục Trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh tham gia phát biểu ý kiến.
 
Cùng với đó, công tác trồng rừng thay thế luôn được chú trọng, đối với diện tích rừng đã trồng các năm được kiểm tra, nghiệm thu đảm bảo đủ điều kiện mới được thanh toán tiền theo quy định. Bên cạnh đó, đối với nguồn tiền trồng rừng thay thế các đơn vị nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trong năm 2020 đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ để trồng rừng đảm bảo không để tiền tồn tại Quỹ.
 


Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền phát biểu tại cuộc họp.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch năm 2021. Theo đồng chí Nguyễn Khắc Quyền, Giám đốc Sở Công thương cho rằng, các đồng chí lãnh đạo huyện và các thành viên Hội đồng tỉnh cần thực hiện kiểm tra chéo giữa các huyện, xã, thôn để có đánh giá thực tế, chính xác tình hình cơ sở, cũng như để nâng cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Quỹ.Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Longkết luận cuộc họp.
 
Sau khi nghe các thành viên Hội đồng Quỹ phát biểu ý kiến, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long thống nhất công tác trồng rừng thay thế sẽ giao cho các huyện triển khai; đối với các vướng mắc tại cơ sở, đề nghị các huyện trước các cuộc họp sẽ tổng hợp gửi trước để các thành viên nghiên cứu thảo luận sâu hơn trong cuộc họp. Giao Quỹ BVPTR tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền đến cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đảm bảo khách quan, minh bạch, hiệu quả và an toàn; tăng cường đôn đốc các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng kê khai, nộp tiền dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định.
Nguyễn Đoan