Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới ban hành

Sáng ngày 01/4, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp trên địa bàn tỉnh triển khai một số văn bản pháp luật mới ban hành. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các báo cáo viên của Bộ Công an, Bộ Tư pháp; lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, các huyện, thành phố, xã, thị trấn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu khai mạc hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Việc triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm triển khai, phổ biến kịp thời các luật và nghị định có hiệu lực thi hành đến  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện, góp phần xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, lắng nghe và trao đổi thông tin với các báo cáo viên. Sau hội nghị, các cấp, các ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên sâu các luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành; có kế hoạch triển khai thực hiện thiết thực, phù hợp với từng cấp, từng ngành, địa phương; triển khai thực hiện đúng thời điểm các luật có hiệu lực thi hành và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người dân nắm vững thông tin cơ bản của các văn bản luật để vận dụng đầy đủ, đúng đắn những quy định của pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kịp thời rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản do địa phương ban hành để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản đảm bảo phù hợp với quy định của các luật; tham mưu cho cấp ủy có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết theo phân cấp của luật.
 
Thượng tá, Tiến sỹ Nguyễn Thị Quế Thu, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế, Cải cách hành chính, Tư pháp (Bộ Công an) triển khai Luật Cư trú năm 2020.
 
Trong thời gian 2 ngày từ 01 – 02/4, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo viên Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Công an tỉnh và Cục thuế tỉnh triển khai các văn bản luật: Luật Cư trú năm 2020; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Luật Quản lý thuế năm 2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 1/7/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế; Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Nguyễn Đoan