Hội nghị triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình xây dựng NTM, giai đoạn 2021 - 2025

Sáng 6.10, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến đến các tỉnh, thành phố triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM, giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam và Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Quyết định số 924/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh, giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 925/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM, giai đoạn 2021 – 2025. 2 Chương trình trên được triển khai đến hết năm 2025 ở khu vực nông thôn của cả nước. Mục tiêu tổng quát của Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, với một số chỉ tiêu cụ thể: Ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu về Thông tin và truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; ít nhất 70% xã có các hợp tác xã, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số. Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có ít nhất 1 mô hình thí điểm xã NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất…

Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Đến năm 2025 tối thiểu 55% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn; 40% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung; ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn; 80% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý…

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch triển khai 2 Chương trình trên. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân; đổi mới tư duy về chuyển đổi số trong xây dựng NTM cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ và cộng đồng dân cư; mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch; trao đổi kinh nghiệm xây dựng và duy trì cảnh quan môi trường nông thôn. Một số khó khăn trong thực tế cũng đã được các đại biểu đề cập đến như hiện nay, các doanh nghiệp chưa mặn mà với đầu tư vào lĩnh vực nước sạch; sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ khiến an toàn thực phẩm vẫn còn là nỗi lo lớn. Môi trường làng nghề, vệ sinh nông thôn vẫn là bài toán nan giải với nhiều địa phương…

Nguồn tin: baohagiang.vn