Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Từ ngày 21 đến ngày 22/7/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng tòa Nhà Quốc hội (Hà Nội) đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố và 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn trên toàn quốc.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

 
Toàn cảnh điểm cầu Tỉnh ủy Hà Giang.
 
Các đồng chí dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
 
Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Minh Nhất, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hà Giang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và hội đặc thù; tập thể Ban Thường vụ các đảng ủy trực thuộc các đơn vị Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh; các báo cáo viên tỉnh đang công tác trên địa bàn thành phố. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành ủy; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ sinh sống trên địa bàn; trưởng, phó các phòng, ban, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo Trung tâm chính trị, báo cáo viên, lãnh đạo các trưởng phổ thông trung học trên địa bàn các huyện, thành phố. Tại điểm cầu các xã, phường, thị trấn có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, thị trấn, bí thư các chi bộ và cán bộ, đảng viên trực thuộc.
 
Một số nội dung được truyền đạt tại Hội nghị.
 
Hội nghị diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu sẽ được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt chuyên đề: Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghe đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt chuyên đề về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị, nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện văn kiện hội nghị thiết thực, hiệu quả; kết hợp giữa việc tự học, tự nghiên cứu với tiếp thu qua các hội nghị, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Hội nghị, sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh.
Lan Phương