Hội nghị học tập quán triệt các văn bản của Trung ương

Ngày 18/10/2018, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII tới các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng bộ trực thuộc trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo tỉnh quán triệt các chuyên đề như: Chỉ thị 25-CT/TW ngày 18/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kết luận 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã nhấn mạnh thêm một số nét chính của Hội nghị Trung ương 8 về vấn đề phát triển kinh tế xã hội; vấn đề biển Đông; vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; đồng thời đồng chí cũng đã quán triệt một số chủ trương lớn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới như: Tiếp tục khuyến khích các huyện, thành phố triển khai thực hiện Đề án 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; triển khai sát nhập các đơn vị có chức năng tương đồng và bàn giao một số đơn vị sự nghiệp về huyện quản lý; chủ trương liên doanh, thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư trên địa bàn tỉnh… đồng chí mong muốn các đồng chí dự hội nghị triển khai học tập và thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương và các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới./.


Lan Phương