Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH T.Ư Đảng

Sáng 15.6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 01.11.2012 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH T.Ư Đảng, hoạt động KH&CN của tỉnh có những chuyển biến tích cực. Đã có 233 nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng KH&CN được triển khai, gồm 21 nhiệm vụ cấp Quốc gia, cấp bộ; 105 nhiệm vụ cấp tỉnh và 107 nhiệm vụ cấp cơ sở. Nhiều kết quả KH&CN được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, đời sống, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN. Trong đó, nông, lâm nghiệp chiếm 35,6%; khoa học xã hội – nhân văn, y dược chiếm 26,6%; khoa học kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin chiếm 37,8%. Đặc biệt, những sản phẩm đặc trưng của tỉnh với sự hỗ trợ của công nghệ đã nâng cao chất lượng, tạo dựng được thương hiệu. Hiện toàn tỉnh đã có 8 sản phẩm được Chứng nhận chỉ dẫn địa lý; 17 nhãn hiệu chứng nhận; 13 nhãn hiệu tập thể; 153 nhãn hiệu độc quyền và 2 kiểu dáng công nghiệp. Cùng với đó, các hoạt động KH&CN đã tạo ra sức bật trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh; giai đoạn 2012 – 2020 đóng góp của yếu tố tăng năng suất nhân tố tổng hợp vào tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 10,2%; tốc độ năng suất nhân tố tổng hợp bình quân đạt 1,36%. Chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu.
 
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ các nội dung: Ứng dụng KH&CN vào chuyển đổi số, chính quyền số, cải cách hành chính; khó khăn, giải pháp ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là phát triển các sản phẩm đặc trưng của tỉnh; giải pháp huy động các nguồn lực để nhân rộng kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất phục vụ phát triển KT-XH, Văn hóa, du lịch, CNH - HĐN...
 
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn khẳng định: Việc ứng dụng KH&CN đã góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục chủ động sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật CNTT để số hóa, đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động KH&CN. Chủ động, tích cực phối hợp với các vụ, viện, trường Đại học để bảo tồn, phục tráng các nguồn gen quý. Khuyến khích doanh nghiệp khoa học đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh, chế biến công nghệ cao. Tiếp tục hỗ trợ nông dân, thu hút các nhà khoa học, doanh nghiệp, HTX tham gia nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ vào sản xuất, du lịch, bảo tồn văn hóa. Yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần xây dựng giải pháp huy động nguồn đối ứng từ các doanh nghiệp, đóng góp từ các cá nhân, tổ chức dành cho việc nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, dự án KH&CN. Quan tâm đầu tư hoạt động chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH&CN để phát huy hết tiềm năng sẵn có của ngành, địa phương. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để ứng dụng các kết quả KH&CN vào đời sống. Hoàn chỉnh đề án kiện toàn bộ máy quản lý khoa học tuyến huyện, thành phố, đề án củng cố các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. Quan tâm phát triển đội ngũ làm công tác KH&CN của tỉnh có trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển KH&CN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045...
  Phi Anh