Giai đoạn 2, toàn tỉnh có 396 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến ngày 1.3, toàn tỉnh có 3.789 hộ triển khai xây dựng, trong đó có có 3.336 hộ thực hiện trong giai đoạn 1 đã hoàn thành. Giai đoạn 2 (từ tháng 9.2020 đến nay), toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 453 hộ, gồm 17 gia đình chính sách, 17 hộ cựu chiến binh nghèo, 13 hộ nghèo xã biên giới và 406 hộ nghèo xã nội địa. Hiện tại đã có 396 hộ hoàn thành. Lũy kế từ khi triển khai đến nay, toàn tỉnh đã có 3.732 hộ người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ xây dựng và hoàn thành nhà ở kiên cố thay thế nhà tạm, dột nát, góp phần giúp các hộ yên tâm ổn định cuộc sống, “an cư, lạc nghiệp”.
Cán bộ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận giúp người dân xã Nghĩa Thuận xây dựng nhà ở theo chương trình của tỉnh.
Chương trình hỗ trợ nhà ở của tỉnh được sử dụng 100% bằng kinh phí xã hội hóa, để có được kết quả trên, tỉnh đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm với số tiền cam kết hỗ trợ trên 225 tỷ đồng. Trong đó đã có trên 188 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản dành thực hiện chương trình. Ngoài ra, các địa phương cũng vận động được trên 28 tỷ đồng, Chương trình Nhà đại đoàn kết của MTTQ tỉnh hỗ trợ 8,4 tỷ đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa T.Ư và tỉnh 300 triệu đồng. Các lực lượng chức năng, hội đoàn thể và nhân dẫn đóng góp hàng triệu ngày công lao động giúp các hộ làm nhà, khẳng định sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện chương trình.

Nguồn tin: baohagiang.vn