Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh ta

Ngày 17.11 Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ do đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Giang, nhằm nắm tình hình phát triển KT-XH, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng… Làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành phố Hà Giang.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh kết luận buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh khẳng định đã tích cực chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh mới được quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Năm 2016, các tổ chức Thanh tra đã triển khai, thực hiện 16 cuộc thanh tra hành chính tại 272 đơn vị, phát hiện 126 đơn vị có sai phạm, kiến nghị xử lý hành chính 8 cá nhân, 4 tập thể, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng. Thanh tra các sở, ngành thực hiện 263 cuộc với 16.333 đối tượng được thanh tra, kiểm tra, phát hiện 1.660 trường hợp vi phạm với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Các nội dung vi phạm chủ yếu về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, kinh doanh thuốc tân dược, vi phạm hành lang đường bộ, vi phạm tải trọng xe…

Từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành đã tiếp 616 lượt công dân (638 người) đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, giảm 21 lượt so với cùng kỳ năm 2015. Nội dung kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến các vấn đề như chế độ, chính sách, tranh chấp đất đai… và đã được các cấp, các ngành chức năng xem xét, hướng dẫn, xử lý kịp thời theo quy định; tiếp nhận 977 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, giảm 305 đơn so với cùng kỳ 2015. Thông qua giải quyết khiếu nại, đã kiến nghị thu hồi, trả lại cho người dân 218 m2 đất, trả lại quyền lợi cho 6 người, kiến nghị xử lý hành chính, rút kinh nghiệm 6 người. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, các cấp, các ngành đã thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như tài chính, mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý công chức, viên chức...

Đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, từ khi Luật khoáng sản năm 2010 có hiệu lực đến nay, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quản lý Nhà nước. Hiện tại tỉnh còn 31 giấy phép thăm dò khoáng sản do Bộ TN-MT và UBND tỉnh cấp; 70 giấy phép khai thác còn hiệu lực; 39 dự án đã phê duyệt kinh phí, cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số trên 203 tỷ đồng.

Liên quan đến công tác quản lý đất đai tại các lâm trường, sau năm 2014 tỉnh đã thực hiện xong việc sắp xếp, đổi mới nông lâm trường quốc doanh. Năm 2015, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án sử dụng đất của 3 Công ty lâm nghiệp gồm Cầu Ham, Ngòi Sảo, Vĩnh Hảo, theo hướng cắt giảm, thu hồi 2.780 ha đất về địa phương quản lý. Đối với đất của các Ban quản lý rừng phòng hộ, hiện nay tỉnh đang xây dựng Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh theo chỉ đạo của Bộ TN-MT.
Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH của Hà Giang, với điều kiện kinh tế chung của cả nước còn khó khăn nhưng tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, điều đó thể hiện sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đánh giá cao kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, môi trường, đất đai tại các nông, lâm trường; kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của tỉnh. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Thanh tra Nhà nước tỉnh Hà Giang cần làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh; tập trung thanh tra, phát hiện hành vi tham nhũng trên các lĩnh vực tài nguyên đất, ngân hàng, cổ phần hóa tại các doanh nghiệp…; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết những khúc mắc, vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư, khiếu nại kéo dài, vượt cấp./.

                                                        Thiên Thanh