Đoàn công tác 575 theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ Thành phố Hà Giang sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 20/7/2022, tại Thành uỷ thành phố Hà Giang, Đoàn công tác 575 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ thành phố Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn công tác chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Hà Giang; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Đoàn công tác đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; bố trí, sắp xếp lịch công tác và đăng ký nội dung làm việc cụ thể với Ban Thường vụ Thành uỷ thành phố Hà Giang đảm bảo hiệu quả, không chống chéo làm ảnh hưởng đến hạot động chung của thành phố. Thành lập 2 tổ công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn phụ trách các xã, phường sau khi Đoàn công tác được kiện toàn theo Quyết định 575 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Các thành viên đoàn công tác đã chủ động đăng ký nội dung, sắp xếp lịch làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ các xã, phường được phân công phụ trách nhằm nắm bắt tình hình triển khai công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên.

Theo đánh giá của các đại biểu tham dự hội nghị: Nhìn chung, với trách nhiệm được giao, Đoàn công tác cũng như các thành viên đoàn đã có những đóng góp nhất định vào sự thành công trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm của thành phố. Đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chủ chốt các cấp; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn… Tuy nhiên, việc duy trì chế độ báo cáo của các thành viên Đoàn công tác chưa được thường xuyên, kịp thời; chất lượng báo cáo chưa cao. Đối với cấp uỷ, chính quyền thành phố còn một số điểm hạn chế trong quản lý đất đai, trật tự đô thị; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành của thành phố trong giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, hiệu quả chưa cao; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ tại một số cơ quan, đơn vị còn hình thức…

Dưới sự gợi ý thảo luận của đồng chí Trưởng đoàn công tác, các thành viên Đoàn công tác đã thảo luận, đề xuất một số giải pháp giúp thành phố tháo gỡ khó khăn trong quản lý đất đai; đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án lớn, trọng điểm của tỉnh trên địa bàn; về thiết lập cơ chế quản lý xây dựng và quản lý trật tự đô thị; về nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và quản lý tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định…
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn công tác Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền thành phố Hà Giang phối hợp với sở, ngành tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện 9 đề án phân khu; báo cáo và có đề xuất cụ thể với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Đoàn công tác về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn; quan tâm phối hợp giải quyết những tồn tại, vướng mắc theo các kết luận thanh tra của tỉnh và của thành phố; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho khai giảng năm học mới và triển khai các nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo hướng chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaxin phòng chống dịch bệnh Covid-19,  chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân trước diến biến khó lường của dịch bệnh. Đối với công tác xây dựng Đảng, cần chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên và tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát  trong Đảng. Đối với các thành viên Đoàn công tác, yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Đoàn; chú trọng chất lượng, hiệu quả công tác và các buổi làm việc với cơ sở. Đoàn công tác cũng đã tiếp thu một số kiến nghị của thành phố Hà Giang với tỉnh trong việc đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II.
Tùng Lâm