Công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm trâu, bò năm 2021

Ngày 29.6.2021, UBND tỉnh Hà Giang ra Quyết định số 1247/QĐ-UBND về việc công bố địa bàn được thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm đối với trâu, bò theo Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg, ngày 25.1.2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, 11 huyện, thành phố của tỉnh sẽ được hỗ trợ, bao gồm: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê và thành phố Hà Giang.
11 huyện, thành phố của tỉnh sẽ được hỗ trợ phí bảo hiểm đối với trâu, bò

11 huyện, thành phố của tỉnh sẽ được hỗ trợ phí bảo hiểm đối với trâu, bò

UBND tỉnh giao cho Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò trên địa bàn tỉnh năm 2021 theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, địa phương có liên quan cần kịp thời phản ánh về Sở NN&PTNT để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung phù hợp,
 
Theo Quyết định 03/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cá nhân sản xuất nông nghiệp (SXNN) thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021 – 2025, sẽ được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp; cá nhân SXNN không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và tổ chức SXNN quy định theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP sẽ được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Nguồn tin: baohagiang.vn