Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh dự Hội nghị trực tuyến Xây dựng nông thôn mới

Chiều 22.1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giákết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng BCĐ T.Ư Chương trình MTQG XDNTM dự, chỉ đạo. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Chương trình XDNTM; Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành;các huyện, thành phố.


Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng lãnh đạo các ngành dự Hội nghị.
 
Năm 2014, Chương trình MTQG XDNTMcó chuyển biến khá mạnh, nhận thức của cấp ủy, chính quyền được nâng cao, người dân tích cực vào cuộc. Đến hết năm 2014, có 785 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), chiếm gần 9% tổng số xã trên cả nước; hiện bình quân mỗi xã đạt 10 tiêu chí, tăng trên 5 tiêu chí so với năm 2010. Giai đoạn 2016-2020 có khoảng 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn NTM, cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, đời sống của dân cư nông thôn; thu nhập tăng 2,5 lần, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 2%/năm, 80% dân số nông thôn tham gia BHYT.Bên cạnh kết quả đạt được, công tác huy động nguồn lực ở một số địa phương còn hạn chế, việc phân bổ vốn chưa thực hiện đúng quy định; một số tiêu chí chưa sát thực tế, việc hướng dẫn của các bộ, ngành còn chậm, chưa đầy đủ; kết quả thực hiện chưa đồng đều giữa các vùng, miền, nhiều tiêu chí đạt thấp, nhiều địa phương gặp khó khăn nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn còn lớn; các mô hình sản xuất chưa phổ biến, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nhiều nơi còn chậm.

Đối với Hà Giang, Chương trình MTQG XDNTM nhận được sự quan tâm, vào cuộc của toàn xã hội, ngoài nguồn vốn ngân sách, tỉnh đã phát động chung sức XDNTM, huy động được trên 42,5 tỷ đồng. Năm 2014, tổng nguồn vốn XDNTM đạt trên 565 tỷ đồng, đến hết năm tỉnh đã công nhận 3 xã Việt Lâm (Vị Xuyên); Phương Độ, Phương Thiện (thành phố Hà Giang) đạt chuẩn NTM; có 3 xã đạt 15-18 tiêu chí, 16 xã đạt 10-14 tiêu chí, 99 xã đạt 5-9 tiêu chí...Năm 2015, tỉnh ta phấn đấu có thêm ít nhất 9 xã đạt chuẩn NTM; các xã còn lại hoàn thành từ 1-2 tiêu chí; đạt bình quân 8 tiêu chí/xã

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: XDNTM là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, hợp lòng dân, các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu, có nơi sử dụng vốn kém hiệu quả, đầu tư lãng phí, thất thoát, kết quả đạt được chưa đồng đều, một số cơ chế, chính sách ban hành chưa sát thực tế... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia XDNTM, cải thiện chất lượng môi trường nông thôn; tăng cường phát triển giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục rà soát, bổ sung các chương trình hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên nguồn lực XDNTM, chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng; chỉ đạo lồng ghép các chương trình, nội dung XDNTM với chương trình phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân.

Nguồn tin: Theo Báo Hà Giang điện tử