Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ - Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số CCHC năm 2020

Chiều 24/6, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc, công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số CCHC(PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố năm 2020.
Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thuộc UBND tỉnh và lãnh đạo UBND thành phố Hà Giang.

Theo kết quảPAR INDEX năm 2020 của các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng đầu và đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số này là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả PAR INDEX năm 2020 của các tỉnh, thành phố thì Quảng Ninh tiếp tục là địa phương xếp vị trí thứ nhất bảng xếp hạng với kết quả 91,04% cao hơn 0,53% so với đơn vị  xếp vị trí thứ 2 là hải phòng, đạt 95,51% , cuối cùng là tỉnh Quảng Ngãi.

Về Chỉ số SIPAS 2020, ba tỉnh đứng đầu là Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang,  ba tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là Cao Bằng, Đắk Lắk, Bình Thuận.  

Đối với Hà Giang: Chỉ số PAR INDEX năm 2020 xếp hạng 33/63, tăng 20 bậc so với năm 2019; tăng 25 bậc so với năm 2015.Chỉ số SIPAS năm 2020, xếp hạng 25/63, tăng 10 bậc so với năm 2019; tăng 9 bậc, so sánh năm 2020 với năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương , nhất là Bộ Nội vụ trong việc triển khai xác định PAR INDEX và SIPAS năm 2020.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện: Căn cứ kết quả Chỉ số SIPAS năm 2020 và Chỉ số PAR Index năm 2020, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp từ Trung ương đến địa phương tiếp tục có những biện pháp, giải pháp mới, đột phá, phù hợp để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Trực tiếp chịu trách nhiệm với kết quả CCHC thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức thực hiện Chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh theo quy định của Chính phủ. Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, không gắn với địa giới hành chính, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. Đẩy mạnh nghiên cứu, thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động và sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan hành chính Nhà nước các cấp theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức…
Hồng Minh