Hội nghị cán bộ lãnh đạo quản lý công nghệ thông tin tỉnh Hà Giang năm 2013

Trong 2 ngày mùng 2-3.12.2013, tại hội trường lớn, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ lãnh đạo quản lý Công nghệ thông tin tỉnh Hà Giang năm 2013. Dự khai mạc hội nghị có đồng chí Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT); đồng chí Tạ Quang Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT Bộ TTTT. Về phia tỉnh Hà Giang có đồng chí chí Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh; đồng chí Lý Thị Hơn - Ủy viên TTr HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND 11 huyện, thành phố.
Đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ TTTT phát biểu tại Hội nghị cán bộ lãnh đạo quản lý công nghệ thông tin tỉnh Hà Giang năm 2013
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ ứng dụng CNTT đã khẳng định: Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các bộ ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, kinh tế - xã hội của Tỉnh đã không ngừng được phát triển; quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày một cải thiện. Trong đó có sự đóng góp tích cực của CNTT. Hà Giang là tỉnh nghèo, việc ứng dụng CNTT còn nhiều hạn chế, trong năm 2010, 2011 đứng áp chót về xếp hạng ứng dụng CNTT. Nhưng với sự quyết tâm vượt bậc, năm 2012 đã vượt lên đứng tốp trung bình, đến nay đã vươn lên xếp thứ 38 trong toàn quốc về ứng dụng CNTT. Trong năm 2013, tỉnh Hà Giang đã đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp của tỉnh với công nghệ hiện đại, đảm bảo việc lưu trữ và tích hợp cơ sở dữ liệu của tỉnh, kết nối với 73 điểm liên thông giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Mở được 11 lớp tập huấn công nghệ thông tin cho trên 400 cán bộ, công chức, viên chức trên toàn tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện Cổng thông thông tin điện tử của tỉnh, cung cấp kịp thời các thông tin hoạt động và chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương. Đang triển khai xây dựng và tích hợp 34 trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành và các huyện, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2014.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TTTT Trần Đức Lai đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hà Giang đã đạt được trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực. Đồng chí cũng khẳng định: Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước là một yêu cầu tất yếu, nhằm cải cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy nền kinh tế - xã hội Việt Nam phát triển, hiệu quả. Việc tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ lãnh đạo, quản lý CNTT tỉnh Hà Giang, ngoài việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của người lãnh đạo trong triển khai ứng dụng CNTT, còn làm cho cán bộ lãnh đạo quản lý hiểu rõ vai trò của CNTT là diễn đàn để các cơ quan nhà nước trong tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT và đưa ra các ý kiến góp ý cho bộ TTTT  trong việc chỉ đạo, điều hành triển khai ứng dụng CNTT trên toàn quốc. Đồng chí mong muốn rằng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho lãnh đạo CNTT nói riêng và đào tạo nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức nói chung, cần nhận đươc sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo tỉnh, để nâng cao năng lực của cán bộ lãnh đạo trong việc ứng dụng và phát triển CNTT vào hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang.

Trong thời gian 2 ngày, học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành công việc. Đồng thời thông qua hội nghị nhằm nâng cao năng lực của cán bộ lãnh đạo CNTT, đáp ứng yêu cầu ứng dụng, phát triển CNTT trong nền hành chính hiện đại; ứng dụng CNTT vào các hoạt động kinh tế- xã hội, đối ngoại – quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác./.
 

Tác giả: Lan Phương