Tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân đối với 03 dự thảo chính sách tại huyện Bắc Quang

Tiếp tục chương trình tham vấn, lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Chiều ngày 06/11/2015 Tổ công tác số 1 HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tham vấn đóng góp ý kiến tại huyện Bắc Quang. Dự hội nghị có các đại biểu là Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Lãnh đạo các phòng, ban, chuyên môn của huyện; tập thế lãnh đạo các xã, thị trấn; đại diện các doanh nghiệp, các chủ nhà nghỉ, HTX, đại diện các làng nghề đóng trên địa bàn huyện Bắc Quang.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe toàn văn dự thảo Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Hội nghị đã nhận ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp như: đề nghị bổ sung 01 điều về "Giải thích từ ngữ" tại các dự thảo để thuận tiện cho quá trình tổ chức thực hiện; đề nghị các cơ quan của tỉnh cần xác định cụ thể nguồn lực đảm bảo để đảm bảotính khả thi khi chính sách được ban hành. Đối với chính sách hỗ trợ lãi xuất cho cây cam: đề nghị nâng mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tối đa là 50 triệu đồng/ha lên 80 triệu đồng/ha cho các tổ chức, cá nhân để thâm canh vườn cam theo tiêu chuẩn VietGap; đối với vườn cam có xây dựng đường giao thông, hệ thống tưới, đề nghị nâng mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tối đa là 150 triệu đồng/ha, thời gian hỗ trợ từ 24 tháng lên 36 tháng. Đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ cước vận chuyển để tiêu thụ sản phẩm cam ra ngoài tỉnh và mức hỗ trợ lãi xuất để vay vốn cho các tổ chức, cá nhân trồng mới, trồng phục hồi đối với các vườn cam già cỗi; nâng mức hỗ trợ tiền công cho người dẫn tinh viên làm công tác phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo cho đại gia súc, từ 0,2 lên 0,4 hệ số lương cơ bản/1 lần thực hiện đạt kết quả; đề nghị tăng mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tối đa cho các hộ gia đình mua giống trâu bò từ 20 triệu đồng/con lên 25 triệu đồng/con, nâng quy mô từ 03 con lên 10 con, thời gian hỗ trợ là 60 tháng... Về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đề nghị bổ sung việc hỗ trợ cho các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn các huyện chưa đủ tiêu chuẩn thực hiện nâng cấp, sửa chữa, lên thành khách sạn 1 sao với mức vay được hỗ trợ lãi xuất tính bằng 30 triệu đồng/phòng và bổ sung chính sách hỗ trợ lãi xuất vay vốn cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giải trí hoặc có hoạt động kinh doanh dịch vụ trong khu du lịch. Về chính sách phát triển kinh tế biên mậu: đối với danh mục mặt hàng hỗ trợ xuất khẩu đề nghị chỉ hỗ trợ đối với các mặt hàng thuộc sản phẩm của địa phương, có chất lượng, có giá trị kinh tế cao.... Ngoài ra các đại biểu còn đề nghị bổ sung phạm vi điều chỉnh đối với chính sách nông nghiệp về trồng và phát triển cây lâm nghiệp từ 3 ha trở lên với mức vốn vay được hỗ trợ lãi xuất là 30 triệu/ha, thời gian hỗ trợ 7 năm (tính theo chu kỳ của cây) và chính sách hỗ trợ lãi xuất cho các tổ chức, cá nhân mở đường vận suất cho cây lâm nghiệp với mức hỗ trợ lãi xuất 30 triệu đồng/km....

Tại Hội nghị các đại biểu còn thực hiện đóng góp ý kiến thông qua việc điền vào phiếu điều tra xã hội học đối với chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đình Phới - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - Tổ phó tổ công tác cảm ơn các ý kiến đóng góp của đại biểu. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị sẽ được đoàn công tác HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉnh sửa, bổ sung vào 03 dự thảo Nghị quyết trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 16 xem xét thông qua (dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12/2015) để các chính sách này khi ban hành có tính khả thi cao, phù hợp với thực tế - phát huy được thế mạnh của địa phương./.
Hoàng Hiền