HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tham vấn năm 2017

Sáng ngày 28/6/2017, tại Hội trường BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tham vấn nhân dân đối với các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII công tác tại thành phố Hà Giang; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Hà Giang
Việc tổ chức tham vấn lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh vào các chính sách mang tính lâu dài, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tác động trực tiếp đến nhiều đối tượng. Hội nghị cũng là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, là cơ hội để cử tri tham gia xây dựng chính sách. Ban hành chính sách quy định mức hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế và sửa đổi, bổ sung một số điều của chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang là chủ trương đúng đắn của cấp ủy, chính quyền tỉnh, là yêu cầu cấp thiết của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, do vậy, việc xây dựng các chính sách này đòi hỏi phải được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, được tiến hành một cách thận trọng để đạt được các mục tiêu của cấp ủy, chính quyền đã đề ra và sự kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh. Ý kiến phát biểu của cử tri là kênh thông tin quan trọng để HĐND có cơ sở thảo luận, xem xét xây dựng Nghị quyết cho phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao.

Qua nghe 2 dự thảo nghị quyết, đa số các đại biểu đồng tình, nhất trí cao với nội dung dự thảo của 2 chính sách nêu trên. Bên cạnh đó các đại biểu cũng đề nghị tỉnh xem xét, bổ sung thêm một số nội dung để các chính sách sát thực tế, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của từng địa phương trong tỉnh hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, tham gia ý kiến đối với từng nội dung của các đại biểu. Để tiếp tục hoàn thiện các nội dung của chính sách đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có tính khả thi cao, đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan cần tiếp tục nghiên cứu đóng góp thêm ý kiến đối với nội dung các chính sách gửi về Văn phòng HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất; đề nghị Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền các dự thảo nghị quyết tới nhân dân để nắm bắt chủ trương và nội dung các chính sách, đồng thời giám sát các hoạt động ban hành nghị quyết của của cơ quan dân cử tại địa phương. Từ các ý kiến, kiến nghị, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ và đề nghị UBND tỉnh, các ngành chuyên môn xem xét, chỉnh sửa dự thảo trước khi trình Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh - khóa XVII xem xét, thông qua để chính sách ban hành phù hợp với thực tiễn địa phương./.
Thanh Hà