Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang tham gia thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 11/11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Đại biểu Vương Ngọc Hà phát biểu thảo luận
Đại biểu Vương Ngọc Hà, đại biểu Thào Xuân Sùng, đại biểu Triệu Tài Vinh, đại biểu Sùng Thìn Cò đoàn Hà Giang đã tham gia phát biểu thảo luận vào 02 dự án Luật với các nội dung như sau:

Đối với Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), đại biểu đề nghị tại điểm m khoản 1 Điều 51 Bảo đảm quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu cần phải quy định rõ ràng hơn về nội dung có hướng dẫn để lắp ghế ngồi, lắp dây đai an toàn dành cho trẻ em đối với ô tô con trong tài liệu hướng dẫn sử dụng; rà soát lại những quy định cụ thể đối với loại hình kinh doanh vận tải trong đó có vận tải du lịch để cho thống nhất với Luật Du lịch để tránh chồng chéo; đại biểu đồng tình cao với dự thảo luật đã đưa ra nội dung bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó dự thảo luật đã bổ sung hệ thống các đường thôn, xóm vào mạng lưới đường bộ nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng như Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương và theo đó đường giao thông nông thôn thuộc đường địa phương do chính quyền địa phương quản lý, từ đó xác định rõ những nhiệm vụ phải thực hiện trong bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

 

Đại biểu Thào Xuân Sùng phát biểu thảo luận

Đối với Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ: Các đại biểu ủng hộ việc tách nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông thành một dự án luật riêng là hợp lý. Cùng với đó các đại biểu cũng đề nghị quy hoạch giao thông phải đồng bộ với quy hoạch dân cư, không nên cho dân làm nhà gần đường quốc lộ ảnh hưởng đến giao thông; đại biểu tham gia vào việc quy định về làn đường ưu tiên; về tốc độ của xe dẫn lộ; về quy định biển số xe ...
                                                                                                            Trọng Tuấn