Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 02 xã Đồng Tâm, Đồng Tiến huyện Bắc Quang.

Ngày 18.5.2021, đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn công tác số 11 - Đoàn công tác theo Quyết định 198 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại hai xã Đồng Tâm, Đồng Tiến, huyện Bắc Quang. Cùng Tham gia có các đồng chí trong đoàn kiểm tra số 6 của huyện Bắc Quang do đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ, Ủy ban Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng Công an huyện làm trưởng đoàn.
Đồng chí PhạmThị Hồng Yên, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 04, xã Đồng Tiến
Đoàn đã đến kiểm tra trực tiếp tại tất cả các khu vực bỏ phiếu của 02 xã, cụ thể: xã Đồng Tiến có tất cả 06 khu vực bỏ phiếu (thôn Cổng Đá, thôn Buột, thôn Chàm, thôn Phiến, thôn Cuôm, thôn Pù Đồn) với tổng số 1.470 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu; xã Đồng Tâm có tất cả 09 khu vực bỏ phiếu (thôn Châng, thôn Thượng, thôn Chang, thôn Khuổi Thuối, thôn Lâm, thôn Pha, thôn Nhạ, thôn Nặm Tuộc, thôn Bản Buốt) với tổng số 3.511 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Qua kiểm tra cơ bản các khu vực bỏ phiếu đã chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo và thực hiện các bước theo đúng Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND để phục vụ cho công tác bầu cử được diễn ra thành công, an toàn, tiết kiệm như: Trang trí khánh tiết, ma két, hòm phiếu, con dấu, tài liệu, phiếu bầu, niêm yết danh sách các đại biểu ứng cử ở mỗi cấp, rà soát lập và niêm yết danh sách cử tri, vệ sinh sạch sẽ khuôn viên hội trường...
 

Đồng chí PhạmThị Hồng Yên, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kiểm tra khu vực bỏ phiếu thôn Nhạ, xã Đồng Tâm
 
Qua kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử 2 xã cần tiếp tục cập nhật các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về bầu cử để tổ chức, quán triệt và thực hiện ở tại địa phương mình. Quan tâm chỉ đạo việc chuẩn bị các phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh như thiên tai, dịch bệnh covid-19, phòng chống thiên tai; chú trọng thành lập các đội lưu động phục vụ bầu cử trong trường hợp có cử tri ốm đau, già yếu không đi bầu cử, được thực hiện quyền bầu cử của mình. Lực lượng công an, quân sự cần xây dựng kế hoạch bảo vệ trước, trong và sau cuộc bầu cử, quan tâm nắm dư luận nhân dân, bám nắm địa bàn nhất là các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, địa bàn có đồng bào theo tôn giáo; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử; công tác trang trí khánh tiết, vệ sinh môi trường ở các điểm bỏ phiếu, đảm bảo trang trọng, tạo không khí phấn khởi cho ngày hội toàn dân. 
                                                                                    Ngọc Mai