Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" tại huyện Mèo Vạc

Ngày 23/10/2014 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Mèo Vạc do ông Thào Mí Sính - Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc Tổ trưởng, ông Đỗ Minh Huấn - Phó Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ phó cùng các thành viên trong tổ, tham dự có Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND huyện đã tiến hành Giám sát tại hai xã Cán Chu Phìn và Giàng Chu Phìn huyện Mèo Vạc. Dự làm việc với Tổ đại biểu có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND,UBND, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành của xã.


Toàn cảnh Tổ đại biểu giám sát tại xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc

Qua Giám sát trực tiếp tại hai xã cho thấy kết quả triển khai thực hiện cải cách các thủ tục hành chính ở cơ sở: đã có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo thực hiện, có bố trí cơ sở vật chất, phòng làm việc, trang thiết bị cho bộ phận phụ trách, có nơi cho công dân đến giao dịch làm việc, có quy chế, kế hoạch hoạt động cải cách hành chính, bộ phận một cửa trực tiếp do đồng chí chủ tịch UBND xã phụ trách, có bảng phân công công chức theo từng lĩnh vực phụ trách, thời gian trực.... Kết quả đạt được của bộ phận một cửa từ đầu năm 2014 đến thời điểm giám sát: Đối với xã Giàng Chu Phìn, đã giải quyết được 532 thủ tục hành chính, trong đó; Lĩnh vực tư pháp hộ tịch: Khai sinh 369 trường hợp; Khai tử 10 trường hợp; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04 lượt; Kết hôn 33 cặp; Lĩnh vực Lao động - TBXH: 116 thủ tục; Công tác chứng thực: 1.828 lượt, tại UBND xã đã có bảng niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết các lĩnh vực LĐTB&XH, Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường... Đối với xã Cán Chu Phìn, các thủ tục hành chính cơ bản được giải quyết theo thẩm quyền, không có vướng mắc liên quan đến các lĩnh vực tại bộ phận một cửa. Tuy nhiên xã chưa có sổ sách theo dõi cụ thể, chưa có số liệu báo cáo việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", công chức phụ trách các lĩnh vực tại bộ phận một cửa chưa nắm chắc, chưa hiểu rõ, chưa theo dõi cụ thể số liệu kết quả thực hiện.

Phát biểu tại các buổi giám sát đồng chí Thào Mí Sính, Chủ tịch HĐND huyện Tổ trưởng tổ đại biểu, đồng chí Đỗ Minh Huấn, phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ phó đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà bộ phận một cửa của xã Giàng Chu Phìn đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhắc nhở, đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Cán Chu Phìn tiếp tục chỉ đạo bộ phận "Một cửa" của xã xây dựng Quy chế, kế hoạch hoạt động, mở sổ sách theo dõi, quản lý chặt chẽ, thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận Một của tốt hơn, cụ thể hơn, bổ sung đầy đủ các số liệu về tổ đại biểu trong thời gian sớm nhất, tại đây các đồng chí thay mặt tổ đại biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của hai xã để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về việc hỗ trợ kinh phí cho công chức kiêm nhiệm làm công tác tại bộ phận một cửa tại địa phương./.

 

Tổ đại biểu giám sát tại phòng một cửa xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc

Tác giả: Hoàng Đồng