Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Xín Mần tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ mười một

Ngày 23 tháng 6 năm 2013, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Xín Mần đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVI tại xã Nàn Xỉn và xã Trung Thịnh. Thành phần tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có: Thường trực HĐND, UBMTTQ huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; Bí thư chi bộ, trưởng các thôn bản cùng đông đảo các bậc cử tri của 2 xã.
Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Xín Mần TXCT tại xã Nàn Xỉn
Tại các buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và cử tri đã nghe lãnh đạo UBND các xã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 10 đến 11/7) tại Hội trường lớn HĐND – UBND tỉnh với nội dung chủ yếu: Xem xét báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2014; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ Chín đến sau Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh Khoá XVI...

Trong không khí dân chủ, cởi mở, các cử tri của 02 xã đã phát biểu ý kiến, kiến nghị với Đại biểu HĐND tỉnh tập trung vào các nội dung: Đề nghị hỗ trợ xi măng xây dựng kênh mương phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp; xây dựng trụ sở, trường Mầm non cho các thôn; quan tâm đến các chính sách xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn… Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Tổ đại biểu trao đổi, giải thích rõ ràng, cụ thể về những vấn đề mà cử tri quan tâm, đề nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh ông Giàng Xuân Phình – Chủ tịch HĐND huyện Xín Mần, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và cám ơn các ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn, xây dựng của cử tri 02 xã; phúc đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; các ý kiến khác thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp và báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh; với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp xã, đồng chí yêu cầu lãnh đạo chính quyền địa phương tổng hợp và tập trung giải quyết theo thẩm quyền./.

Tác giả: Trường Huy