Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quang Bình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khoá XVIII

Ngày 19/8/2021, tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Quang Bình gồm ông, bà: Nguyễn Minh Tiến, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Triệu Tài Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quang Bình; Chu Thị Ngọc Diệp, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lại Thị Hương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phù Thị Hương, Giáo viên trường Mầm non xã Tân Bắc có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Vĩ Thượng, Hương Sơn, Xuân Minh, Tân Trịnh huyện Quang Bình.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Minh
Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo tới các cử tri về kết quả kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kiến nghị với các đại biểu HĐND tỉnh, các cử tri xã mong muốn tiếp tục được bố trí kinh phí xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xi măng, đầu tư kéo điện, đường bê tông, sửa chữa các tuyến đường, đường ống dẫn nước; xem xét điều chỉnh tăng mức hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết số 40 của HĐND tỉnh ngày 09/12/2020 về quy định số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng, mức phụ cấp đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn; đầu tư xây dựng cầu; xem xét dự án trồng cây cao su; quan tâm tạo điều kiện cho nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất; xem xét hỗ trợ học phí cho học sinh và tiêu chí xét tuyển sinh vào học các trường nội trú; quan tâm đầu tư xây dựng trạm phủ sóng điện thoại cho nhân dân….
 
Toàn cảnh buổi TXCT xã Vĩ Thượng
 
Cử tri xã Hương Sơn kiến nghị
 
Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của các cử tri, tổ đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Quang Bình, lãnh đạo các xã đã trực tiếp giải đáp, trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết; đồng thời tiếp thu và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của các cử tri để chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Dịp này, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quang Bình đã trao quà cho các hộ nghèo của xã.
Liên Liên