Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đồng Văn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 29/11/2022, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đồng Văn đã thực hiện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh. Tham gia Hội nghị TXCT có các ông (bà): Hoàng Văn Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu; Hùng Thị Giang, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Tổ phó Tổ đại biểu; Giàng Thị Sự, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phố Là, huyện Đồng Văn. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; đại diện cấp ủy, chính quyền và đông đảo các bậc cử tri trên địa bàn xã Sủng Là, thị trấn Đồng Văn.
Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
Tại Hội nghị, các bậc cử tri đã được nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả chủ yếu của Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) và thông báo dự kiến nội dung khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp dự kiến tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 11/12 đến ngày 14/12/2022 tại Hội trường lớn Tỉnh ủy Hà Giang.
 
Cử tri xã Sủng Là phát biểu ý kiến, kiến nghị.
 
Tại Hội nghị, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các bậc cử tri xã Sủng Là và thị trấn Đồng Văn đã có ý kiến, kiến nghị với các cấp, các ngành, xem xét giải quyết như: Đề nghị đo đạc lại diện tích rừng để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các hộ dân; bình ổn giá phân bón; bố trí kinh phí để xây dựng trụ sở thôn; bổ sung thêm biên chế giáo viên, cấp kinh phí dạy thêm giờ cho giáo viên; lắp đặt công tơ điện riêng cho các hộ gia đình;xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học; nâng mức phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách tại thôn; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ công tác cộng đồng phòng, chốngdịch covid-19; chế độ cho trẻ em bị khuyết tật; quan tâm đến công tác quy hoạch nông thôn, đề bù và giải phóng mặt bằng; hỗ trợ vốn, con giống cho nhân dân xóa đói giảm nghèo; hướng dẫn cho nhân dân cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục địch sử dụng đất và cấp lại căn cước công dân…
 
Cử tri thị trấn Đồng Văn phát biểu ý kiến, kiến nghị.
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo xã, thị trấn; lãnh đạo UBND huyện đã phát biểu trả lời cử tri các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Thay mặt Tổ đại biểu, Ông Hoàng Văn Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu đã phát biểu, làm rõ thêm một số đề xuất, kiến nghị của cử tri. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Sủng Là, thị trấn Đồng Văn tập trung lãnh, chỉ đạo đánh giá tổng kết các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022; kiểm tra, rà soát các đối tượng được thụ hưởng 3 chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả; tăng cường đối thoại với nhân dân; tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; công khai quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng cho nhân dân; quan tâm rà soát chính sách cho người có công, người nghèo, người già neo đơn; tiêm phòng vắc xin Covid-19; phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm; tập trung phát triển chuyên canh cây rau, cây khoai sâm, cây ăn quả…Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đồng Văn tiếp thu đầy đủ và chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Triệu Vy