Tổ đại biểu HĐND tỉnh TXCT tại huyện Vị Xuyên

Ngày 26/12/2016, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vị Xuyên gồm ông Sền Văn Bắc, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ông Đặng Văn Sảng, Chủ tịch UBND xã Quảng Ngần đã có buổi TXCT sau Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khoá XVII tại xã Ngọc Minh và xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên. Cùng dự có Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Vị Xuyên và đông đảo cử tri trên địa bàn 2 xã.
Toàn cảnh buổi TXCT của TĐB đơn vị huyện Vị Xuyên.
Ti bui tiếp xúc, ông Đặng Văn Sảng thay mt Tổ đi biu đã báo cáo vi cử tri kết quả Kỳ họp thứ Ba HĐND tnh khoá XVII. Phát huy tinh thần dân chủ, cử tri 2 xã đã có 18 lượt ý kiến, kiến nghị gồm nhiều nội dung kiến nghị vi tnh, huyn, xã để xem xét, giải quyết như: Cử tri kiến nghị các cấp, các ngành của tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các Công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn 2 xã; đề nghị nhà nước hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, kéo điện cho nhân dân, làm kênh mương, xem xét giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất của cộng đồng thôn…. Hầu hết các nội dung kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo huyện Vị Xuyên, chính quyền 2 xã giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.


Ông Sền Văn Bắc, Tổ phó Tổ đi biu đã tiếp thu và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 

 
Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Sn Văn Bc, Tổ phó Tổ đi biu đã tiếp thu và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuc thm quyn cp tnh. Đi vi nhng vn đề liên quan đến cơ chế, chính sách ca Đng và Nhà nưc, Tổ đi biu HĐND tnh sẽ tng hp để phn ánh đến các cơ quan, các cp, các ngành xem xét, gii quyết./.

Hoàng Hiền