Tổ đại biểu HĐND Tỉnh giám sát công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Xín Mần

Trong 3 ngày 26, 27 và 28/11/2013, Tổ đại biểu HĐND Tỉnh đơn vị huyện Xín Mần tiến hành giám sát kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2013 trên địa bàn huyện xín mần. Để có thông tin giám sát UBND huyện, Tổ đã tiến hành khảo sát thực tế tại xã Ngán Chiên, xã Cỗc Rế và Trung tâm dạy nghề của huyện.
Đ/c Bùi Quang Trí - Phó trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh kết luận tại buổi Giám sát
Qua giám sát cho thấy: Công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề được UBND huyện quan tâm, quá trình triển khai thực hiện dạy nghề năm 2013 đã bám sát nghị quyết của đảng bộ huyện, thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề từng bước được đầu tư, đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và năng lực sư phạm cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các ngành chuyên môn của huyện, cấp ủy, chính quyền xã thị trấn luôn phối hợp tốt trong công tác chỉ đạo, lập kế hoạch, đăng ký đúng ngành nghề, nhu cầu của từng địa phương; luôn làm tốt khâu tuyên truyền cho lao động, ý thức được lợi ích của việc học nghề. Năm 2013, các trung tâm đã đào tạo 1.575 học viên, với 47 lớp cho người lao động trên địa bàn huyện, góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, việc triển khai công tác này ở các trung tâm vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như : Cơ sở vật chất, đồ dùng phục vụ công tác dạy và học còn thiếu, chưa đồng bộ, trình độ chuyên môn giáo viên chưa đáp ứng được nhu cầu, quản lý dạy nghề chưa thật tốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Bùi Quang Trí – Trưởng ban VH-XH, tổ phó tổ đại biểu HĐND đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác dạy nghề, chia sẻ những khó khăn của huyện, tiếp thu các  kiến nghị của huyện. Đồng thời đồng chí đề nghị phòng Lao động – Thương binh & xã hội cần hướng dẫn cán bộ LĐ-TB&XH cấp xã thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về lao động, việc làm; UBND huyện cần thường xuyên quan tâm đến cấp xã về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, quản lý lao động sang Trung quốc lao động tự do. Các cơ sở, các trung tâm dạy nghề cần gắn trung tâm học tập cộng đồng với công tác đào tạo nghề ở trên địa bàn, phát huy các điều kiện, cơ sở vật chất, nhân lực được trang bị một cách có hiệu quả, nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nhưng năm tiếp theo.

Tác giả: Trường Huy