Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Quang giám sát kết quả đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại huyện Bắc Quang

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc đầu tư xây dựng và quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, ngày 11.9, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang đơn vị huyện Bắc Quang đã tiến hành khảo sát thực tế một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã Tân Lập và Tân Quang huyện Bắc Quang.
Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang đơn vị huyện Bắc Quang khảo sát thực tế tại địa bàn xã Tân Quang.
Qua khảo sát cho thấy: Các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân cơ bản đều được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, phục vụ tốt nhu cầu cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Các công trình đều được thiết kế và xây dựng với các hạng mục chính, như: Hệ thống đường dẫn nước từ nguồn về các khu dân cư được xây dựng tại những vị trí thuận lợi về nguồn nước và gần khu dân cư. Các xã, thôn đã thành lập các tổ quản lý, hoạt động theo quy ước, hương ước, dưới sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của chính quyền các xã theo quy định.

Tại các nơi đến khảo sát, ông Lê Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hà Giang, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề nghị Cấp ủy, Chính quyền xã Tân Quang và Tân Lập tiếp tục chỉ đạo quản lý, vận hành có hiệu quả đối với các công trình; thường xuyên kiểm tra, quan sát trực quan tại hiện trường để nắm bắt kịp thời hiện trạng các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân; tiếp tục tuyên truyền cho người dân về công tác bảo vệ và vệ sinh môi trường khu vực xung quanh các bể chứa nước đầu nguồn, để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân không bị ô nhiễm, đặc biệt, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân…
 L.T.D